13.3 „Voi strânge toate neamurile” (Isaia 66:1-19) – st13 Renaşterea planetei Pământ

Views


Gabriel Radu 13.3 „Voi strânge toate neamurile” (Isaia 66:1-19) (st13 Renaşterea planetei Pământ)

3. Ţinând cont de timpurile în care a scris Isaia, care este mesajul de bază pe care îl transmite în pasajul de mai jos? Isaia 66:1-19

Prin intermediul profetului, Dumnezeu repetă apelul şi avertizarea care străbat cartea: Dumnezeu îl va mântui şi îl va restaura pe cel care suferă şi care se teme de Cuvântul Lui. La fel ca în Isaia 40:1, se spune că Dumnezeu îi va mângâia. Dar El îi va nimici pe cei care se răzvrătesc împotriva Lui. Printre aceştia se numără ipocriţii care îndeplinesc ritualuri şi ale căror jertfe Îi sunt neplăcute Domnului (Isaia 1:10-15), precum şi cei care îi urăsc şi îi izgonesc pe cei credincioşi Lui. De asemenea, numărul lor îi include şi pe cei care săvârşesc urâciuni păgâne, asemenea celor practicate la Templul din Ierusalim (Ezechiel 8:7-12).

4. Ce spune textul de mai jos? Cum ar putea fi redată ideea, cu referire la creştinism şi la închinarea contemporană? Isaia 66:3

5. În ce fel este Domnul ca un magnet care atrage neamurile la El? Isaia 66:18,19

După nimicirea vrăjmaşilor Lui, Dumnezeu Îşi arată slava Sa ca să poată deveni un magnet pentru a-i atrage pe oameni la Ierusalim (vezi Isaia 2:2-4). El stabileşte un „semn” printre ei, care nu este specificat aici, dar se pare că se referă la semnul menţionat ultima dată de Isaia: Dumnezeu îi dă poporului Său bucurie şi pace şi îi restaurează ţara (Isaia 55:12,13). Semnul îndurării Lui reînnoite este slava Sa manifestată prin restaurarea poporului după distrugere, la fel cum lui Noe i-a dat semnul curcubeului după potop (Geneza 9:13-17).

Citeşte Isaia 66:5. Ce înseamnă să te temi de Cuvântul Lui? De ce vrea Domnul să tremurăm (NTR) la Cuvântul Lui? Ar trebui să ne temem de El chiar dacă Îl iubim?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.3 „Voi strânge toate neamurile” (Isaia 66:1-19) – st13 Renaşterea planetei Pământ

About The Author
-