13.3 Să învăţăm de la Isus – st13 Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu

Views


Gabriel Radu 13.3 Să învăţăm de la Isus (st13 Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu)

Cel mai bun şi mai inspirator exemplu de urmat este Domnul Hristos. El era familiarizat cu Scripturile, dornic să urmeze ce era scris şi să rămână în Cuvânt.

2. Cum a folosit Isus Scriptura pentru a Se împotrivi ispitelor lui Satana? Care este locul Scripturii în credinţa noastră, în special când suntem ispitiţi? Luca 4:4,8,10-12

Isus cunoştea foarte bine Cuvântul, era atât de familiarizat cu Scriptura, încât putea cita pe de rost. Această familiarizare trebuie să fi fost rezultatul timpului preţios petrecut cu Dumnezeu în studierea Scripturilor.

Dacă nu ar fi ştiut cuvintele exacte ale Scripturii şi contextul în care erau prezentate, Diavolul L-ar fi putut înşela foarte uşor. Şi Satana a citat Scriptura şi a folosit-o în scopuri înşelătoare. De aceea, nu este suficient să poţi să citezi din Scriptură aşa cum a făcut Satana. Noi trebuie să ştim ce altceva mai spune Scriptura despre un subiect şi care este sensul corect. Doar o astfel de cunoaştere a Cuvântului lui Dumnezeu ne va ajuta pe noi, la fel ca pe Isus, să nu fim înşelaţi de vrăjmaşul lui Dumnezeu, ci să putem să ne împotrivim atacurilor lui. Citim despre Isus că deschidea mintea urmaşilor Săi ca să înţeleagă Scriptura, prezentându-le ce „este scris” (Luca 24:45,46; Matei 11:10; Ioan 6:45 etc.). El ştia că aceia care citesc Scriptura pot ajunge la o înţelegere corectă: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” (Luca 10:26). Pentru Isus, cuvântul Scripturii era norma după care trebuie să trăiască omul.

În Ioan 7:38, Isus – Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup – le-a îndreptat atenţia ucenicilor la ce spunea Scriptura. Doar cu ajutorul ei putem şti că Isus este Mesia cel făgăduit. Scripturile sunt cele care dau mărturie despre El (Ioan 5:39). Însuşi Isus a fost dornic să rămână credincios Scripturii, Cuvântul lui Dumnezeu în formă scrisă. Dacă El era dispus să facă acest lucru, ce ar trebui să facem noi?

Ce experienţă ai avut în folosirea Scripturii când ai fost ispitit? Când ai fost ispitit, ai început să citeşti din Biblie sau să citezi din ea? Ce s-a întâmplat şi ce ai învăţat din acea experienţă?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.3 Să învăţăm de la Isus – st13 Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu

Despre autor
-