13.3 Eliberat de vină – st13 Viaţa în noul legământ

Views


Gabriel Radu 13.3 Eliberat de vină (st13 Viaţa în noul legământ)

„Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului” (Romani 8:1).

O femeie fusese ucisă de către un criminal necunoscut. Poliţia a pregătit o capcană, punând un microfon la mormântul ei. Într-o seară, multe luni mai târziu de la moartea femeii, un tânăr s-a apropiat de mormânt, a îngenuncheat şi a plâns, cerându-i iertare femeii. Bineînţeles, analizându-i cuvintele, poliţia l-a arestat pentru crimă. Ce l-a determinat pe tânăr să meargă la mormânt? Vinovăţia, ce altceva putea fi?

Desigur, deşi niciunul dintre noi nu a făcut (sperăm) ceva atât de odios precum crima aceasta, suntem totuşi vinovaţi; toţi am făcut lucruri de care ne este ruşine şi pe care ne-am dori să le anulăm, dar nu putem.

Mulţumită lui Isus şi sângelui legământului celui nou, niciunul dintre noi nu trebuie să trăiască sub stigmatul vinovăţiei. Potrivit textului de astăzi, nu este nicio osândire pentru noi. Judecătorul suprem ne socoteşte fără vină, de parcă nu am fi făcut lucrurile pentru care ne simţim vinovaţi.

2. Cum ne ajută versetele de mai jos să înţelegem Romani 8:1? Ioan 5:24; Romani 3:24,25; 2 Corinteni 5:21

Una dintre cele mai mari făgăduinţe despre viaţa trăită într-o relaţie de legământ cu Domnul este aceea că nu mai trebuie să trăim sub povara vinovăţiei. Datorită sângelui legământului, noi, cei care alegem să intrăm în relaţia de legământ cu Dumnezeu şi să trăim în conformitate cu condiţiile credinţei, pocăinţei şi ascultării, putem fi eliberaţi de vină. Când Satana încearcă să ne şoptească la ureche că suntem răi şi prea păcătoşi ca să fim acceptaţi de Dumnezeu, putem face ce a făcut Isus când Satana L-a ispitit în pustie: să cităm din Scriptură, iar unul dintre versetele cele mai potrivite este cel din Romani 8:1. Aceasta nu înseamnă că negăm realitatea păcatului din viaţa noastră, ci, dimpotrivă, că, datorită relaţiei de legământ pe care o avem cu Domnul, nu mai trăim sub osândirea păcatului. Isus a suferit pedeapsa în locul nostru şi acum stă înaintea Tatălui şi pledează pentru noi cu sângele Său, prezentând neprihănirea Sa în locul păcatelor noastre.

Ce schimbare a adus în viaţa ta faptul că Domnul te-a iertat de toate păcatele pe care le-ai comis? Cum te determină această realitate să-i tratezi pe cei care ţi-au greşit? Ce impact ar trebui să aibă ea asupra relaţiei tale cu ei?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.3 Eliberat de vină – st13 Viaţa în noul legământ

Despre autor
-