13.2 Mihail, conducătorul nostru – st13 Din ţărână la stele

Views


Gabriel Radu 13.2 Mihail, conducătorul nostru (st13 Din ţărână la stele)

1. Cine schimbă cursul istoriei în vremea sfârşitului? Cum ne ajută Noul Testament să înţelegem ce vrea să spună acest verset? Daniel 12:1; Romani 8:34; Evrei 7:25

Până acum, fiecare capitol din Daniel a început prin a menţiona numele conducătorului naţiunii păgâne. Tot aşa, Daniel 12 începe cu numele unui conducător, aici, Prinţul divin care Se ridică pentru a-l elibera pe poporul lui Dumnezeu din mâinile vrăjmaşilor lui.

Mihail este aceeaşi Fiinţă cerească puternică pe care Daniel a văzut-o în viziunea primită pe malul fluviului Tigru. Acolo, El a apărut ca reprezentant ceresc al poporului lui Dumnezeu. Şi mai apare în cartea Daniel ca Fiul omului (Daniel 7), Căpetenia (în engl., Prinţul) oştirii (Daniel 8) şi Cârmuitorul, Mesia (Daniel 9). Astfel, Mihail – al cărui nume înseamnă: „Cine este ca Dumnezeu?” – nu poate fi nimeni altul decât însuşi Isus.

Este important să observăm momentul intervenţiei lui Mihail. Conform cu Daniel 12:1, El apare „în vremea aceea”. Această expresie se referă la timpul menţionat în Daniel 11:40-45. Este perioada cuprinsă între căderea papalităţii, 1798, şi învierea de la timpul sfârşitului (Daniel 12:2).

Din expresia „Se scoală”, folosită în Daniel 12:1, putem deduce două aspecte importante ale lucrării Sale. în primul rând, verbul „a se scula” evocă ridicarea împăraţilor pentru a cuceri şi a domni. Acest verb mai are şi o conotaţie militară. Ne arată că Mihail acţionează ca lider militar pentru a-Şi proteja poporul şi pentru a-l conduce într-un mod special în ultimele etape ale marii lupte.

În al doilea rând, verbul acesta ne îndreaptă gândul şi spre desfăşurarea judecăţii. Mihail „Se scoală” pentru a acţiona ca mijlocitor în tribunalul ceresc. Ca Fiu al omului, El vine înaintea Celui îmbătrânit de zile pentru a-l reprezenta pe poporul Său în timpul judecăţii de cercetare (Daniel 7:9-14). Faptul că Mihail Se ridică face trimitere la aspectul miliar şi juridic al lucrării Sale. Cu alte cuvinte, El are putere de a-i învinge pe vrăjmaşii lui Dumnezeu şi are autoritate să-l reprezinte pe poporul Său în tribunalul ceresc.

Gândeşte-te ce înseamnă ca Mihail să stea ca reprezentant al nostru chiar acum. Ce speranţă îţi oferă acest lucru ţie, ca păcătos?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.2 Mihail, conducătorul nostru – st13 Din ţărână la stele

Despre autor
-