13.2 Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt – st13 Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu

Views


Gabriel Radu 13.2 Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt (st13 Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu)

Este foarte important să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu atenţie şi folosind metoda corectă. Dar, la fel de important, dacă nu chiar mai important, este să punem în practică ce am învăţat. Scopul suprem în studierea Bibliei nu este doar dobândirea de cunoştinţe, oricât de minunat ar fi. Obiectivul nu este să mânuim cu măiestrie Cuvântul, ci el să ne ia în stăpânire pe noi, schim- bându-ne vieţile şi modul de a gândi. Asta contează cu adevărat. A fi dispus să trăieşti adevărul pe care l-ai aflat înseamnă a fi dispus să te supui acelui adevăr. Uneori, această alegere implică o luptă puternică, deoarece noi suntem într-un război pentru câştigarea supremaţiei asupra gândirii şi vieţii noastre. În această luptă există doar două tabere între care trebuie să alegem.

1. Ce ne spun următoarele versete despre cum ar trebui să trăim? Filipeni 2:12-16

Dumnezeu lucrează în noi prin Duhul Sfânt, singurul care ne dă înţelepciune pentru a putea înţelege Sfânta Scriptură. Mai mult, ca fiinţe păcătoase, adesea, noi ne împotrivim adevărului lui Dumnezeu şi vom fi lăsaţi singuri dacă nu ne supunem Cuvântului Său (Romani 1:25; Efeseni 4:17,18). Fără Duhul Sfânt, în inima noastră nu este nicio afecţiune pentru solia lui Dumnezeu, nici încredere sau dragoste ca răspuns la acest mesaj. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu „lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea”.

Duhul Sfânt este un profesor care doreşte să ne conducă la o înţelegere mai profundă a Scripturii şi la o apreciere plină de bucurie a Cuvântului. El aduce adevărul Cuvântului lui Dumnezeu în atenţia noastră şi ne dă o înţelegere nouă pentru ca viaţa noastră să fie caracterizată de credincioşie şi o ascultare plină de iubire de voia lui Dumnezeu. „Nimeni nu este în stare să explice Scripturile fără ajutorul Duhului Sfânt. Totuşi, când studiaţi Cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă smerită, dispusă să se lase învăţată, îngerii lui Dumnezeu vor fi alături de voi pentru a vă convinge de dovezile adevărului.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, p. 411. Astfel, lucrurile spirituale sunt înţelese spiritual (1 Corinteni 2:13,14) şi noi putem urma cu bucurie Cuvântul lui Dumnezeu „în fiecare dimineaţă” (Isaia 50:4,5).

Filipeni 2:16 spune că noi ar trebui să ţinem „sus Cuvântul Vieţii”. Ce crezi că înseamnă acest lucru? Cum putem face aceasta? Vezi şi Deuteronomul 4:4 care ne învaţă ceva asemănător. Care este rolul nostru în acest întreg proces?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.2 Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt – st13 Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu

About The Author
-