12.7 Un gând de încheiere – st12 Profetul neliniştit

Views


Gabriel Radu 12.7 Un gând de încheiere (st12 Profetul neliniştit)

„Prin însărcinarea dată, lui Iona i se încredinţase o grea răspundere; cu toate acestea, Acela care-i poruncise să meargă era în stare să-l susţină pe slujitorul Lui şi să-i dea reuşită. Dacă prorocul ar fi ascultat fără îndoieli, ar fi fost scutit de unele experienţe amare şi ar fi fost binecuvântat din belşug. Şi totuşi, în ceasul încercării lui Iona, Dumnezeu nu l-a părăsit. Printr-o serie de încercări şi de providenţe uimitoare, încrederea prorocului în Dumnezeu şi în puterea Sa infinită de a mântui avea să fie înviorată.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 266

„Mii de persoane pot fi abordate în maniera cea mai simplă şi mai umilă. Adesea, intelectualii cei mai educaţi, cei care sunt priviţi de lume ca fiind oamenii cei mai talentaţi, sunt învioraţi de cuvintele simple ale unei persoane care Îl iubeşte pe Dumnezeu şi care poate vorbi despre iubirea Sa, la fel de natural precum vorbesc oamenii lumeşti despre lucrurile de care sunt profund interesaţi.” – Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 232

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Romani 12 – 1 Corinteni 2
1. Ce anume spune Pavel că „atârnă” de noi?
2. Ce suntem sfătuiţi să facem în privinţa părerilor îndoielnice?
3. Cum se numea biserica unde sora Fivi era diaconeasă?
4. Ce lucruri sunt o nebunie pentru omul firesc? (2:14)

Evanghelizare, Secţiunea 15, subcapitolul „Accentul pus pe cântatul cu întreaga adunare”
5. De ce anume trebuie să ne străduim să ne apropiem cât mai mult?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.7 Un gând de încheiere – st12 Profetul neliniştit

Despre autor
-