12.7 Un gând de încheiere – st12 Interpretarea pasajelor dificile

Views


Gabriel Radu 12.7 Un gând de încheiere (st12 Interpretarea pasajelor dificile)

În Biblie sunt multe taine pe care omul limitat le înţelege greu, care sunt prea adânci pentru a fi explicate pe deplin. De aceea avem nevoie de o minte smerită şi trebuie să fim dispuşi să învăţăm din Scriptură cu rugăciune. Dacă vom studia astfel, îi vom permite textului biblic – chiar dacă semnificaţia sa trece dincolo de înţelegerea noastră – să spună exact ce vrea să spună, vom respecta textul şi nu vom încerca să îl modificăm sau să lăsăm deoparte semnificaţia lui reală.

„Când Cuvântul lui Dumnezeu este deschis fără cuvenita veneraţie şi fără rugăciune, când gândurile şi simţămintele nu sunt fixate asupra lui Dumnezeu sau nu sunt în armonie cu voinţa Sa, atunci mintea este întunecată de îndoieli şi chiar studiul Bibliei ajunge să hrănească scepticismul. Vrăjmaşul sufletelor pune atunci stăpânire pe gânduri şi sugerează interpretări care nu sunt corecte. Ori de câte ori nu caută să fie în armonie cu Dumnezeu în cuvânt şi faptă, oricât de cultivaţi ar fi, chiar cei credincioşi sunt predispuşi să greşească în înţelegerea Scripturilor şi nu este sigur să ne încredem în explicaţiile pe care le dau. Aceia care caută în Sfânta Scriptură contraziceri şi nepotriviri sunt lipsiţi de discernământ spiritual. Având o viziune neclară, ei vor găsi multe motive de îndoială şi necredinţă în acele lucruri care, de fapt, sunt clare şi simple.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, pp. 110-111

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, cap. 12 „Ce să facem cu îndoiala?”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 125-131
1. Când anume i se părea psalmistului că visa?
2. Ce alte binecuvântări mai sunt rostite, împreună cu aceea de a-ţi vedea nepoţii?
3. În ce condiţii nu ar putea sta nimeni în picioare înaintea Domnului?
4. Cu ce anume îşi compară psalmistul sufletul liniştit?

Evanghelizare, Secţiunea 8, subcapitolul „Predicarea adevărurilor distinctive”
5. Ce adevăr ar trebui păstrat în atenţia fiecărui om?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.7 Un gând de încheiere – st12 Interpretarea pasajelor dificile

Despre autor
-