12.7 Un gând de încheiere – st12 Credinţa legământului

Views


Gabriel Radu 12.7 Un gând de încheiere (st12 Credinţa legământului)

„Singura cale prin care [păcătosul] poate să ajungă la neprihănire este credinţa. Prin credinţă, el poate să-I aducă lui Dumnezeu meritele lui Hristos, iar Domnul pune ascultarea Fiului Său în contul celui păcătos. Neprihănirea Domnului Hristos este acceptată în locul greşelii omului, iar Dumnezeu primeşte, iartă şi îndreptăţeşte sufletul pocăit care crede şi îl tratează ca şi când ar fi neprihănit, iubindu-l ca pe Fiul Său. Acesta este modul în care credinţa este socotită neprihănire.” – Ellen G. White, Credinţa şi faptele, p. 101.

„Când, prin pocăinţă şi credinţă, Îl primim pe Hristos ca Mântuitor al nostru, Domnul ne iartă păcatele şi Îşi retrage pedeapsa prescrisă pentru călcarea Legii. Ca urmare, cel păcătos stă înaintea lui Dumnezeu ca un om neprihănit, el primeşte favoarea Cerului şi are părtăşie cu Tatăl şi cu Fiul prin Duhul Sfânt.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 3, p. 191.

Rezumat: Vechiul legământ, noul legământ: Isus a plătit datoria Legii, aşa că putem fi drepţi în ochii lui Dumnezeu.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Marcu 10-16
1. Pe cine a luat Domnul Isus în braţe?
2. Unde a afirmat Domnul Isus că David a fost „insuflat de Duhul Sfânt”?
3. Completează textul: „Temeţi-vă ca nu cumva, venind …… .”
4. Despre cine se spune că „se duceau la ţară”?

Evanghelizare, Secţiunea 14, subcapitolul „Atât bărbaţii, cât şi femeile sunt chemaţi deopotrivă în lucrarea biblică”
5. Ce anume făceau fratele şi sora Haskel pentru lucrarea biblică?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea https://media4.egwwritings.org/pdf/ro_Ev(Ev).pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.7 Un gând de încheiere – st12 Credinţa legământului

Despre autor
-