12.6 Evenimentele finale – st12 Marile puteri şi poporul lui Dumnezeu

Views


Claudia si Alin Apostol 12.6 Evenimentele finale (st12 Marile puteri şi poporul lui Dumnezeu)

6. La ce evenimente se referă Daniel 11:40-45?

Expresiile următoare ne ajută să înţelegem acest text:

Vremea sfârşitului: Expresia „vremea sfârşitului” apare doar în Daniel (Daniel 8:17; Daniel 11:35,40; Daniel 12:4,9). O examinare a profeţiilor din Daniel ne arată că vremea sfârşitului începe odată cu căderea papalităţii, în 1798, şi va ţine până la învierea celor morţi (Daniel 12:2).

Împăratul de la miazănoapte: La început acest nume se referea la dinastia seleucizilor, dar apoi a făcut referire la Roma imperială şi, în cele din urmă, la Roma papală. De aceea, expresia nu descrie o locaţie geografică, ci pe vrăjmaşul spiritual al poporului lui Dumnezeu. Mai mult, trebuie să observăm de asemenea că împăratul de la miazănoapte reprezintă o contrafacere a adevăratului Dumnezeu, care în Biblie este asociat simbolic cu nordul (Isaia 14:13).

Împăratul de la miazăzi: La început acest nume se referea la dinastia ptolemeizilor din Egipt, la sud de Ţara Sfântă. Dar, în desfăşurarea profeţiei, expresia dobândeşte o dimensiune teologică şi este asociată de unii erudiţi cu ateismul. Comentând referitor la Egiptul din Apocalipsa 11:8, Ellen G. White spune: „Acesta este ateismul.” – Tragedia veacurilor, p. 269

Muntele cel slăvit şi sfânt: în vremurile Vechiului Testament, această expresie făcea referire la Sion, capitala şi inima Israelului, localizat geografic în Ţara Făgăduinţei. După cruce, poporul lui Dumnezeu nu mai este definit etnic şi geografic. De aceea, „muntele cel sfânt” trebuie să fie o denumire simbolică a poporului lui Dumnezeu din întreaga lume.

Prin urmare, am putea interpreta evenimentele în felul următor: (1) împăratul de la miazăzi îl atacă pe împăratul de la miazănoapte: Revoluţia Franceză a încercat să facă să dispară religia şi să învingă papalitatea, dar a eşuat. (2) împăratul de la miazănoapte îl atacă şi îl învinge pe împăratul de la miazăzi: forţele religiei conduse de papalitate şi aliaţii săi vor învinge în cele din urmă forţele ateismului şi vor forma o coaliţie împreună cu vrăjmaşul învins. (3) Edomul, Moabul şi fruntaşii copiilor lui Amon vor scăpa: unii dintre cei care nu au fost număraţi printre copiii credincioşi ai lui Dumnezeu se vor alătura lor în ultimul ceas. (4) împăratul de la miazănoapte se pregăteşte să atace muntele cel sfânt, dar forţele răului sunt distruse şi împărăţia lui Dumnezeu este inaugurată.

Ce mângâiere avem ştiind că, la final, Dumnezeu şi poporul Său vor fi biruitori?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.6 Evenimentele finale – st12 Marile puteri şi poporul lui Dumnezeu

Despre autor
-