12.5 „Anul de îndurare al Domnului” (Isaia 61:2) – st12 Dorinţa neamurilor

Views


Gabriel Radu 12.5 „Anul de îndurare al Domnului” (Isaia 61:2) (st12 Dorinţa neamurilor)

8. Cine vorbeşte în Isaia 61:1?

Duhul Domnului este peste acest uns al Domnului, ceea ce înseamnă că El este un mesia sau Mesia. El trebuia să aducă veşti bune celor nenorociţi, să-i vindece pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor slobozenia şi prinşilor de război, izbăvirea. Cum sună acest lucru? Compară cu Isaia 42:1-7, unde Robul Domnului este descris în termeni foarte asemănători.

În Isaia 61:2 se vorbeşte despre „Anul de îndurare al Domnului”. În vremea în care vesteşte eliberarea, Mesia, care este uns ca Împărat davidic şi ca Izbăvitor, vesteşte un an special de îndurare divină. Compară cu Leviticul 25:10, unde Dumnezeu le porunceşte israeliţilor să vestească eliberarea în anul al cincizecilea, care este un an sfânt: „Acesta să fie pentru voi anul de veselie; fiecare dintre voi să se întoarcă la moşia lui şi fiecare dintre voi să se întoarcă în familia lui.” Aceasta înseamnă că oamenii care fuseseră constrânşi să-şi vândă pământul strămoşesc sau să devină sclavi pentru a supravieţui în timpurile grele îşi revendicau pământul şi libertatea. Întrucât anul de veselie începea cu sunet de trâmbiţă în Ziua Ispăşirii (vers. 9), acest pasaj a fost menţionat mai înainte, în legătură cu Isaia 58.

Cu toate că „anul de îndurare al Domnului” din Isaia 61:2 este un fel de an de veselie, el nu reprezintă doar o respectare a îndrumărilor din Leviticul. Acest an este vestit de Mesia, Împăratul, atunci când El Se descoperă prin lucrarea Sa de eliberare şi restaurare. Acest lucru seamănă cu ceea ce făceau în vechime unii împăraţi din Mesopotamia în primii ani ai domniei lor: proclamau eliberarea de datorii. Misiunea lui Mesia trece cu mult dincolo de contextul legii din Leviticul 25. El nu doar le vesteşte robilor slobozenia, ci îi vindecă pe cei cu inima zdrobită, îi mângâie pe cei întristaţi şi le pregăteşte restaurarea. De asemenea, pe lângă „anul de îndurare al Domnului”, el vesteşte şi „ziua de răzbunare a Dumnezeului nostru” (Isaia 61:1-11).

9. Când s-a împlinit profeţia lui Isaia? Cum a realizat lucrarea Domnului Isus acest lucru? Luca 4:16-21

Noi trebuie să Îl reprezentăm pe El în această lume. Care sunt lucrurile pe care le face Mesia (Isaia 61:1-3), pe care ar trebui să le facem şi noi, în limitele capacităţilor noastre?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.5 „Anul de îndurare al Domnului” (Isaia 61:2) – st12 Dorinţa neamurilor

Despre autor
-