12.4 Un apel universal (Isaia 60:1,2) – st12 Dorinţa neamurilor

Views


Gabriel Radu 12.4 Un apel universal (Isaia 60:1,2) (st12 Dorinţa neamurilor)

5. Despre ce se vorbeşte în pasajul de mai jos? Care este principiul de aici, care se vede de-a lungul întregii Biblii? Ce speranţă oferă? Isaia 60:1,2

Aici ni se prezintă un tablou al eliberării poporului lui Dumnezeu după exil. Tabloul conţine imagini ale luminii pe care Dumnezeu a creat-o din întuneric şi arată înainte spre o împlinire finală, în mântuirea prin Isus Hristos.

6. În lumina cui vor umbla neamurile şi împăraţii? Isaia 60:3

În ebraică, adjectivul posesiv este la feminin (şi în Isaia 60:1,2). „Sionul”, este personificat ca o femeie şi este menţionat aproape de finalul capitolului precedent (Isaia 59:20). Aşadar, oamenii de pe pământ, care sunt acoperiţi de întuneric, vor veni în Sion. Vor fi atraşi de lumina slavei lui Dumnezeu care a răsărit peste Sion (Isaia 60:2). „Sionul este îndemnat să intre în lumina care este a sa şi apoi să observe şi să fie sensibil faţă de neamurile care se adună în jurul aceleiaşi lumini.” – J. Alec Motyer, The Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary, p. 494. Deşi Sionul este Ierusalimul, accentul cade pe oameni, nu pe aşezarea geografică a cetăţii. Restul capitolului dezvoltă tema din versetele 1-3: Oamenii din întreaga lume sunt atraşi spre Ierusalim, care este binecuvântat datorită prezenţei slavei lui Dumnezeu acolo.

7. Ce asemănare există între această profeţie şi făgăduinţa din legământul lui Dumnezeu cu Avraam? Geneza 12:2,3

Dumnezeu a avut un plan universal când l-a ales pe Avraam: prin el şi urmaşii lui, toate familiile de pe pământ aveau să fie binecuvântate (Geneza 12:3; 18:18; 22:18). Legământul acesta era pentru toată omenirea prin Avraam. Prin el şi urmaşii săi, Dumnezeu avea să Se descopere lumii. Isaia a căutat să-l aducă pe poporul lui înapoi la acest plan. Iudeii erau responsabili şi pentru lume şi trebuiau să îi ajute pe străinii care Îl căutau pe Domnul – „Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56:3-8).

Cum înţelegi acum rolul Bisericii Adventiste şi rolul tău în biserică?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.4 Un apel universal (Isaia 60:1,2) – st12 Dorinţa neamurilor

Despre autor
-