12.4 Misiune îndeplinită – st12 Profetul neliniştit

Views


Gabriel Radu 12.4 Misiune îndeplinită (st12 Profetul neliniştit)

În comparaţie cu oricare altă cetate sau localitate din Israel, Ninive era un oraş imens. Era „o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile” (Iona 3:3).

3. Care este răspunsul care vine din acest loc nelegiuit? Ce lecţii putem extrage din această istorie pentru noi înşine, în strădaniile noastre de a da mărturie altora? Iona 3:1-10

În timp ce merge prin cetate, Iona proclamă mesajul lui Dumnezeu: „Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!” (Iona 3:4). Mesajul soseşte la fix. Deşi nu ne sunt oferite detalii, este clar că avertizarea ajunge la nişte urechi receptive, iar oamenii din Ninive (în masă!) cred cuvintele profetului.

Într-un mod tipic practicilor din Orientului Apropiat, împăratul cetăţii Ninive dă un decret pentru a demonstra schimbarea inimii. Toţi – inclusiv animalele – trebuie să postească şi să se căiască. Împăratul se dă jos de pe tronul lui şi se aşază pe ţărână, un gest cu o mare importanţă simbolică.

4. Ce elemente sunt prezente în discursul împăratului, care arată că el înţelege ce înseamnă adevărata pocăinţă? Iona 3:6-9. Compară cu Ieremia 25:5; Ezechiel 14:6 şi Apocalipsa 2:5.

Predica a fost scurtă, la subiect, dar impregnată de teologia corectă cu privire la adevărata pocăinţă. În timp ce Iona predica, Duhul Sfânt trebuie să fi lucrat din greu la inimile ninivenilor. Locuitorii cetăţii Ninive nu beneficiaseră de binecuvântările şi de călăuzirea duioasă a lui Dumnezeu de care israeliţii avuseseră parte; şi totuşi ei l-au răspuns pozitiv lui Dumnezeu. Ei au spus, de fapt: „Să ne îmbrăcăm cu mila lui Dumnezeu, şi nu cu realizările noastre! Să ne bizuim în totalitate pe bunătatea şi pe harul Său.” În mod ciudat, Iona, care experimentase personal harul lui Dumnezeu, pare să creadă că acesta este atât de exclusivist încât doar unii au şansa să se odihnească în el.

De ce este pocăinţa o parte atât de importantă în experienţa creştină? Ce înseamnă să ne pocăim cu adevărat de păcatele noastre, mai ales de păcatele pe care le comitem în mod repetat?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.4 Misiune îndeplinită – st12 Profetul neliniştit

Despre autor
-