12.2 Posibile motive pentru aparentele contradicţii – st12 Interpretarea pasajelor dificile

Views


Gabriel Radu 12.2 Posibile motive pentru aparentele contradicţii (st12 Interpretarea pasajelor dificile)

1. Ce îl sfătuieşte Pavel pe Timotei? Ce mesaj important ne dă el aici tuturor? 2 Timotei 2:10-15

Niciun cercetător serios şi sincer al Scripturii nu va nega faptul că există în Biblie lucruri mai greu de înţeles. Aceasta nu ar trebui să ne tulbure, aceste greutăţi sunt de aşteptat. Noi suntem fiinţe imperfecte şi limitate şi nimeni nu are cunoştinţe atotcuprinzătoare în toate domeniile, cu atât mai puţin în lucrurile spirituale. De aceea, când fiinţele neştiutoare şi limitate încearcă să înţeleagă înţelepciunea Dumnezeului infinit al Scripturii, negreşit vor întâmpina greutăţi. Totuşi aceste dificultăţi în înţelegerea învăţăturilor biblice nu demonstrează nicidecum faptul că ceea ce spune Biblia nu ar fi adevărat.

Cei care resping învăţătura biblică dată prin descoperire şi inspiraţie divină declară adesea că aceste dificultăţi sunt contradicţii sau greşeli. Ei cred că Biblia este o carte mai mult sau mai puţin omenească şi consideră că ea conţine imperfecţiuni şi greşeli. Adesea, cel care porneşte cu o astfel de gândire nici măcar nu încearcă să caute o explicaţie care să ia în considerare unitatea şi veridicitatea Scripturii care sunt urmarea faptului că este inspirată de Dumnezeu. Cei care încep să pună la îndoială primele pagini, relatarea despre facerea lumii, curând vor ajunge să arunce o umbră de îndoială şi nesiguranţă şi asupra restului Scripturii.

Unele discrepanţe din Scriptură s-ar putea datora greşelilor minore la copiere sau traducere. Ellen White declară: „Unii se uită la noi cu o privire gravă şi spun: «Nu crezi că ar fi putut să fie o greşeală a copiatorului sau a traducătorului?» Faptul acesta este întru totul probabil, iar mintea care este atât de îngustă, încât va ezita ori se va poticni de posibilitatea sau probabilitatea aceasta, va fi tot atât de dispusă să se poticnească din cauza tainelor Cuvântului inspirat, deoarece o astfel de minte slabă nu poate să pătrundă planurile lui Dumnezeu. Da, astfel de oameni se vor poticni tot atât de uşor din cauza faptelor clare pe care o minte simplă le va accepta, o minte care înţelege lucrurile spirituale şi pentru care cuvintele lui Dumnezeu sunt clare şi frumoase, pline de conţinut şi de semnificaţie. Nicio taină nu va pune în încurcătură vreun suflet şi nici nu va face să se poticnească picioarele acelora care nu vor inventa dificultăţi, folosind chiar adevărul descoperit foarte clar.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, p. 16

De ce este important să ne apropiem de Biblie cu umilinţă şi supunere?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.2 Posibile motive pentru aparentele contradicţii – st12 Interpretarea pasajelor dificile

Despre autor
-