12.2 Mesajul lui Petru despre adevărul prezent – st12 Un mesaj care trebuie vestit

Views


Gabriel Radu 12.2 Mesajul lui Petru despre adevărul prezent (st12 Un mesaj care trebuie vestit)

În fiecare generaţie, Dumnezeu a trimis un mesaj special prin Cuvântul profetic ca să-i pregătească pe oameni pentru ceea ce urma să vină. El nu este niciodată luat prin surprindere şi Îşi pregăteşte poporul pentru viitor, trimiţând profeţi cu solii clare (Amos 3:7). În zilele dinaintea potopului, Domnul a trimis lumii un mesaj prin Noe despre potopul care urma să vină. În Egipt, El l-a ridicat pe Iosif ca să pregătească naţiunea pentru foamete, în timpul celor şapte ani de belşug. Prorocii i-au avertizat pe conducătorii lui Israel că armatele babiloniene aveau să distrugă Ierusalimul. Mesajul lui Ioan Botezătorul despre pocăinţă a pregătit o naţiune pentru prima venire a lui Isus.

1. Cum numeşte Petru mesajul lui Dumnezeu către generaţia lui? Care a fost acest „adevăr” pe care l-au proclamat Petru şi ucenicii? 2 Petru 1:12,16-21

Expresia tradusă în română prin „adevărul pe care-l aveţi” este redată în alte versiuni – în Vulgata, în unele versiuni în engleză, franceză, spaniolă – prin „adevărul prezent”, expresie cunoscută cititorilor români din scrierile lui Ellen G. White (n. red.).

Mesajul de o însemnătate veşnică pentru primul secol a fost venirea lui Isus. Iubirea Tatălui a fost descoperită prin jertfa de pe cruce. Cu toate că „plata păcatului este moartea”, prin Hristos, le-a fost asigurată tuturor viaţa veşnică. Dar, dacă o vom primi prin credinţă (Romani 3:23; 6:23; Efeseni 2:8) sau nu este alegerea noastră. Acest mesaj al salvării în Isus nu se va învechi niciodată. Este un „adevăr prezent” pentru fiecare generaţie.

Apocalipsa Îl prezintă pe Isus şi mântuirea Lui veşnică în contextul vremii sfârşitului pentru a pregăti un popor în vederea iminentei Sale reveniri. Ea expune falsitatea tradiţiei umane şi a religiei care se concentrează pe eu. Isus este Martorul credincios al caracterului Tatălui Său. El este „Domnul împăraţilor pământului”, Cel care „ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său” (Apocalipsa 1:1-6). Apocalipsa este în întregime despre Isus şi mesajul Său cu privire la vremea sfârşitului pentru a-Şi pregăti poporul pentru revenirea Sa.

Când te gândeşti la cartea Apocalipsa, ce îţi vine în minte? Gânduri despre fiare şi simboluri profetice sau despre Isus? De ce crezi că ne-a dat Isus profeţiile din Apocalipsa?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.2 Mesajul lui Petru despre adevărul prezent – st12 Un mesaj care trebuie vestit

Despre autor
-