12.1 Introducere in studiu – st12 Dorinţa neamurilor

Views


Gabriel Radu 12.1 Introducere in studiu (st12 Dorinţa neamurilor)

„Trebuie să învăţăm în şcoala lui Hristos. Nimic altceva, în afara neprihănirii Sale, nu ne poate da dreptul la vreuna dintre binecuvântările legământului harului. Noi am dorit multă vreme şi am încercat să obţinem aceste binecuvântări, dar nu le-am primit, deoarece am cultivat ideea că putem să facem ceva pentru a fi vrednici de ele. Nu am privit dincolo de noi înşine, cu credinţa că Isus este un Mântuitor viu. Nu trebuie să gândim că propria bunătate şi propriile merite ne vor mântui. Harul lui Hristos este singura noastră speranţă de mântuire. Domnul a făgăduit prin profetul Său: „Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând” (Isaia 55:7). Trebuie să credem făgăduinţa aşa cum este ea şi să nu confundăm credinţa cu sentimentele. Când ne vom încrede în Dumnezeu pe deplin, când ne vom baza pe meritele lui Isus ca Mântuitor care iartă păcatele, vom primi tot ajutorul pe care îl putem dori.” – Ellen G. White, Credinţa şi faptele, p. 36

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.1 Introducere in studiu – st12 Dorinţa neamurilor

Despre autor
-