11.7 Un gând de încheiere – st11 Sanctuarul noului legământ

Views


Daniela Magureanu si Bogdan Stoica 11.7 Un gând de încheiere (st11 Sanctuarul noului legământ)

„Isus spune mai departe: După cum voi Mă veţi mărturisi înaintea oamenilor, tot aşa şi Eu voi da mărturie pentru voi înaintea lui Dumnezeu şi a îngerilor sfinţi. Voi trebuie să fiţi martorii Mei pe pământ, canale prin care harul Meu poate să se reverse pentru vindecarea lumii. În acelaşi fel, Eu voi fi Reprezentantul vostru în cer. Tatăl nu vede caracterul vostru plin de greşeli, ci vă vede îmbrăcaţi în desăvârşirea Mea. Eu sunt Mijlocitorul prin care vin la voi binecuvântările cerului. Şi toţi cei care mărturisesc despre Mine, luând parte la sacrificiul Meu pentru aceia care erau pierduţi, vor fi mărturisiţi ca părtaşi la slava şi fericirea celor răscumpăraţi.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 357.

Rezumat:
Sistemul de jertfe al vechiului legământ a fost înlocuit cu unul nou. În locul animalelor care erau înjunghiate de preoţi păcătoşi într-un sanctuar pământesc, acum noi Îl avem pe Isus, Jertfa noastră fără cusur. El ne reprezintă înaintea Tatălui în sanctuarul din cer, lucrare care este fundamentul noului legământ şi al făgăduinţelor sale.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Marcu 3-9
1. Despre cine a spus Mântuitorul că Îi este „frate, soră şi mamă”?
2. Care erau lucrările pe care le făceau ucenicii când „au plecat şi au propovăduit pocăinţa”?
3. Completează textul: „Dar cu cât le poruncea mai mult …… .”
4. Completează textul: „Nu este nimeni, care să facă minuni în Numele Meu şi …… .”

Evanghelizare, Secţiunea 14, subcapitolul „Femeile în lucrarea de evanghelizare”
5. Ce influenţă va exercita o femeie cu adevărat convertită?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.7 Un gând de încheiere – st11 Sanctuarul noului legământ

About The Author
-