11.7 Un gând de încheiere – st11 Crestinul si munca

Views


Gabriel Radu 11.7 Un gând de încheiere (st11 Crestinul si munca)

Munca, un blestem sau o binecuvântare? S-ar putea părea că a venit ca parte a blestemului păcatului (Geneza 3:17). O citire mai atentă ne descoperă că pământul a fost blestemat, nu munca. Ellen G. White afirmă că Dumnezeu a intenționat ca munca să fie o binecuvântare: „Și viața de trudă și griji care avea să fie de acum încolo partea omului a fost dată și ea cu iubire. Din cauza pă­ catului său, era necesară o disciplină, omul trebuia să pună un control asupra apetitului și pasiunii și să dezvolte obiceiul stăpânirii de sine. Era o parte a ma­ relui plan al lui Dumnezeu pentru recuperarea omului din ruina și degradarea păcatului.” – Patriarhi și profeți, p. 60

Este posibil ca noi să fi transformat munca într-un blestem din cauza mono­toniei, a surmenajului sau a supraevaluării rolului ei în viețile noastre? Oricare ar fi cazul, trebuie să învățăm să privim munca în lumina adecvată. Iar educația creștină trebuie să-i ajute pe oameni, instruindu-i să aprecieze valorile muncii, fără să facă un idol din ea.

Studiu ia rând:
leremia 33-39

Evanghelizare, subcapitolul „Recâștigarea celor căzuți”
1. Cum se numea cel care le poruncise urmașilor lui să nu bea niciodată vin?
2. Cine au stăruit de împărat să nu ardă cartea prorocului leremia?
3. De unde știm că în Ierusalim exista o stradă a brutarilor?
4. Cui a dat Nebuzaradan vii și ogoare?
5. De ce îi numește Ellen G. White pe unii membri „cârcotașii cronici ai bise­ricii”?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.7 Un gând de încheiere – st11 Crestinul si munca

Despre autor
-