11.5 Mărturiseşte cu deplină încredere – st11 Spune ce a făcut Isus pentru tine

Views


Gabriel Radu 11.5 Mărturiseşte cu deplină încredere (st11 Spune ce a făcut Isus pentru tine)

6. Ce asigurare a vieţii veşnice ne dau Scripturile, care ne permite să dăm mărturie cu deplină încredere despre mântuirea noastră în Hristos? 1 Ioan 5:11-13; Evrei 10:19-22; 1 Corinteni 15:1,2

Dacă nu avem siguranţa personală a salvării în Isus, nu este posibil să le spunem altora despre ea. Nu putem să le dăm altora ceva ce nu avem. Există creştini conştiincioşi care trăiesc continuu într-o stare de nesiguranţă, întrebându-se dacă vor fi vreodată suficient de buni pentru a fi mântuiţi. Iată ce spunea odată un predicator în vârstă şi înţelept: „Când mă uit la mine însumi, nu văd nicio posibilitate de a fi salvat. Când mă uit la Isus, nu văd nicio posibilitate de a fi pierdut.” Cuvintele Domnului răsună cu certitudine de-a lungul veacurilor: „Întoarceţi-vă la Mine şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul” (Isaia 45:22).

Domnul nostru doreşte ca fiecare dintre noi să se bucure de mântuirea pe care o oferă fără plată. El tânjeşte ca noi să înţelegem din experienţă ce înseamnă să fii îndreptăţit prin harul Său şi să fii liber de condamnarea pe care o aduce vina păcatului. După cum spune Pavel: „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 5:1). El adaugă şi că putem avea asigurarea că „nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus” (Romani 8:1). Apostolul Ioan confirmă faptul că „ cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa” (1 Ioan 5:12).

Dacă L-am acceptat pe Isus prin credinţă şi, prin Duhul Sfânt, El trăieşte în inima noastră, darul vieţii veşnice este al nostru astăzi. Aceasta nu înseamnă că, odată ce am avut parte de harul lui Dumnezeu şi de mântuirea în Isus, nu le putem pierde niciodată (2 Petru 2:18-22; Evrei 3:6; Apocalipsa 3:5). Putem alege întotdeauna să ne îndepărtăm de El, însă, odată ce am cunoscut dragostea Sa şi am înţeles adâncimea sacrificiului Său, nu ar trebui niciodată să alegem să plecăm de lângă Cel care ne iubeşte atât de mult. Zi de zi vom căuta ocazii pentru a le face cunoscut şi altora harul care ne-a fost dat în Isus.

Ai certitudinea mântuirii în Isus? Dacă da, pe ce se bazează? De ce ai această siguranţă? Pe de altă parte, dacă nu eşti sigur, care este motivul? Cum poţi obţine asigurarea aceasta?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.5 Mărturiseşte cu deplină încredere – st11 Spune ce a făcut Isus pentru tine

Despre autor
-