Views


Maria Badea & Titu Boabă; ”11.5 Cum tratează Dumnezeu păcatul (st11 Învăţători mincinoşi)”

Miercuri, 7 iunie – Cum tratează Dumnezeu păcatul

Mulţi oameni au observat că pasajul din Iuda, versetele 4-19, reia în linii mari mesajul din 2 Petru 2:1 – 3:7. În Scriptură, dacă un mesaj se repetă, înseamnă că este foarte important. În epistolele lor, Petru şi Iuda ne transmit un adevăr important: Dumnezeu are control asupra celor răi. Apostolii nu lasă nicio urmă de îndoială asupra faptului că Dumnezeu supraveghează atent răul. El cunoaşte faptele oamenilor nelegiuiţi şi pe cele ale îngerilor căzuţi şi a stabilit să fie pedepsiţi în ziua judecăţii (2 Petru 2:9; Iuda 6).

5. Ce situaţii în care Dumnezeu a pedepsit răul evocă Petru pentru a accentua faptul că El tratează păcatul cu seriozitate? 2 Petru 2:1-22; 3:1-7. Compară cu Iuda 1:4-19.

Petru şi Iuda prezintă trei situaţii în care Dumnezeu a pedepsit răul: distrugerea lumii antediluviene, distrugerea prin foc a Sodomei şi Gomorei şi „legarea” îngerilor răi şi păstrarea lor pentru judecată (2 Petru 2:4-6; 3:7; Iuda 1:6,7). Toate sunt legate de ideea de finalitate. Scriptura ne vorbeşte mult despre mila şi harul lui Dumnezeu, dar şi despre distrugerea finală a păcatului.

Prin ce păcate şi-au atras aceste fiinţe o pedeapsă atât de aspră? Printre ele se numără ereziile, dispreţuirea autorităţii, trăirea în robia păcatului, transformarea harului divin într-o îngăduinţă de a trăi în imoralitate, negarea lui Isus ca singur Stăpân şi Domn, pângărirea trupului, rostirea de vorbe de nimic cu trufie şi batjocura (2 Petru 2:1,10,18,19; Iuda 1:4,8,10).

Interesant de remarcat că, printre păcatele acestea, nu se numără actele de violenţă şi alte atrocităţi oribile care ne revoltă pe noi astăzi, ci, mai degrabă, păcate subtile, care sunt uneori trecute cu vederea şi în biserică. Lucrul acesta ar trebui să ne conştientizeze de marea noastră nevoie de pocăinţă sinceră şi reformă.

Citeşte 2 Petru 2:12 şi Iuda; versetul 10. Petru şi Iuda afirmă despre cei pe care-i aşteaptă distrugerea că au decăzut la nivelul unor animale „fără minte” conduse de instinct. Care sunt deosebirile dintre ei şi primii oameni creaţi de Dumnezeu şi ce se poate face pentru a evita această degradare?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

11.5 Cum tratează Dumnezeu păcatul (st11 Învăţători mincinoşi)

Despre autor
-