11.4 „Acesta este postul plăcut Mie?” (Isaia 58:1-8) – st11 Manifestarea dragostei

Views


Gabriel Radu 11.4 „Acesta este postul plăcut Mie?” (Isaia 58:1-8) (st11 Manifestarea dragostei)

5. Care este „postul” la care se referă Isaia în 58:3?

Acesta trebuie să fie postul din Ziua Ispăşirii, singurul post poruncit de Dumnezeu (Leviticul 16:29,31; 23:27-32). Acest lucru este confirmat în Isaia 58:3 de expresia paralelă „să ne chinuim sufletele”, sau „să ne smerim” (NTR), care foloseşte terminologia din Leviticul. Chinuirea, sau smerirea, se referă la diferite forme de tăgăduire de sine, inclusiv la post (compară cu Psalmii 35:13; Daniel 10:2,3,12).

Rânduielile Zilei Ispăşirii explică porunca lui Dumnezeu: „Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă!” (Isaia 58:1). Cu zece zile înainte de Ziua Ispăşirii trebuia să se sune din shofar, trâmbiţa din corn de berbec, ca o aducere-aminte (Leviticul 23:24). Mai mult, la fiecare cincizeci de ani, în Ziua Ispăşirii, trebuia să se anunţe începutul anului de veselie al eliberării (Leviticul 25:9,10; compară cu Isaia 27:13).

6. De ce nu este Domnul mulţumit de ei? Ce nu era în regulă cu „postul” lor? Isaia 58:3-7

Se pare că oamenii se aşteptau ca Domnul să îi laude pentru „evlavia” lor. Bineînţeles, ei înţeleseseră totul greşit! Prin manifestarea tăgăduirii de sine din Ziua Ispăşirii, ei trebuiau să-şi exprime recunoştinţa şi credincioşia faţă de Dumnezeu în ziua în care marele-preot se înfăţişa înaintea Lui pentru curăţirea sanctuarului. Prin aceasta, erau curăţiţi de păcatele de care deja fuseseră iertaţi (Leviticul 16; compară cu cap. 4). Faptele lor trebuiau făcute cu un spirit de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, care Îi iertase în ziua judecăţii, şi nu pentru a obţine aprobarea Lui pentru „evlavia” şi „devotamentul” lor. Păcatele poporului pângăriseră locaşul lui Dumnezeu şi acesta trebuia curăţit cu sângele care fusese vărsat pentru ceea ce ei făcuseră.

Din aceste pasaje vedem deosebirea dintre a fi doar religios şi a fi cu adevărat un urmaş al lui Isus. Cum ne confruntăm noi, fiecare, cu pericolul de a crede că ritualurile religioase ar fi o dovadă că facem voia lui Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.4 „Acesta este postul plăcut Mie?” (Isaia 58:1-8) – st11 Manifestarea dragostei

Despre autor
-