11.3 Puterea transformatoare a mărturiei personale – st11 Spune ce a făcut Isus pentru tine

Views


Gabriel Radu 11.3 Puterea transformatoare a mărturiei personale (st11 Spune ce a făcut Isus pentru tine)

Iacov şi Ioan, fiii lui Zebedei, erau cunoscuţi ca „Fiii tunetului” (Marcu 3:17). De fapt, Isus a fost cel care le-a dat acest nume. Un exemplu despre firea aprinsă a lui Ioan este episodul care a avut loc când Isus şi ucenicii Săi călătoreau prin Samaria. Când au încercat să găsească un loc de poposire pe timp de noapte, ei au întâmpinat opoziţie din cauza prejudecăţilor samaritenilor faţă de evrei. Li s-a refuzat chiar şi cel mai umil loc.

Iacov şi Ioan au crezut că aveau soluţia problemei. „Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: «Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?»” (Luca 9:54). Isus i-a mustrat pe cei doi fraţi şi au părăsit satul acela în linişte. Calea lui Isus este calea dragostei, nu a forţei care combate.

În prezenţa dragostei lui Isus, mânia şi impetuozitatea lui Ioan au fost transformate într-un spirit binevoitor şi plin de o milă duioasă. În prima epistolă a lui Ioan, cuvântul iubire apare, în diferitele sale forme, de cincizeci de ori (în trad. Cornilescu, dragoste apare de şaptesprezece ori şi iubire, în diferite forme, de treizeci de ori – n.red.).

3. Ce ne spun pasajele de mai jos despre mărturia lui Ioan şi schimbările din viaţa sa datorită interacţiunii lui cu Isus? 1 Ioan 1:1-4; 3:1; 4:7-11; 5:1-5

Există un principiu veşnic care constituie legea universului. Ellen G. White îl enunţă astfel: „Exercitarea forţei este contrară principiilor de guvernare ale lui Dumnezeu; El doreşte numai o slujire din iubire, şi iubirea nu poate fi impusă; ea nu poate fi câştigată prin forţă sau autoritate. Numai prin iubire se trezeşte iubirea.” – Hristos, Lumina lumii, p. 22

Când ne consacrăm cu totul lui Hristos, dragostea Sa va străluci prin noi către ceilalţi. Cea mai bună mărturie pe care o poate da creştinismul este o viaţă schimbată. Aceasta nu înseamnă că nu vom mai greşi niciodată sau că vom fi întotdeauna instrumentele iubirii şi ale harului aşa cum ar trebui. Dar, în mod ideal, dragostea lui Hristos se va revărsa către alţii şi noi vom fi o binecuvântare pentru cei din jur.

Cât de bine reflecţi tu dragostea lui Isus către ceilalţi? Gândeşte-te la implicaţiile răspunsului tău.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.3 Puterea transformatoare a mărturiei personale – st11 Spune ce a făcut Isus pentru tine

Despre autor
-