11.3 Păcatul, jertfa şi acceptarea (Evrei 9:22) – st11 Sanctuarul noului legământ

Views


Daniela Magureanu si Bogdan Stoica 11.3 Păcatul, jertfa şi acceptarea (Evrei 9:22) (st11 Sanctuarul noului legământ)

Mijlocul rânduit de Dumnezeu în Vechiul Testament pentru ca păcătosul să fie eliberat de păcat şi de vină era jertfirea animalelor. Darurile de jertfă ale israeliţilor sunt descrise amănunţit în Leviticul 1-7. O atenţie deosebită s-a acordat folosirii sângelui în diferitele tipuri de jertfe. Într-adevăr, rolul sângelui este una dintre trăsăturile comune ale ritualurilor de jertfă din Israel.

Cel care păcătuise şi, astfel, rupsese relaţia legământului şi călcase legea care o reglementa putea să fie readus la părtăşia deplină cu Dumnezeu şi cu semenii prin jertfirea unui animal, ca înlocuitor. Păcatul şi vina omului erau transferate asupra sanctuarului prin stropirea sângelui jertfei, restabilind astfel comuniunea şi deplina părtăşie de legământ a păcătosului pocăit cu Dumnezeul mântuitor.

3. Cum ne ajută ideile de mai sus să înţelegem întrebările de la sfârşitul secţiunii de ieri?

4. Ce semnificaţie profetică se găsea în jertfirea animalelor? Isaia 53:4-12; Evrei 10:4

Jertfele animalelor din Vechiul Testament schimbau statutul păcătosului de la cel de vinovat şi vrednic de moarte la cel de iertat şi readus în relaţia de legământ cu Dumnezeu. Dar mai exista un sens în care jertfele animalelor erau de natură profetică. Până la urmă, niciun animal nu era un înlocuitor potrivit în procesul de ispăşire pentru vina omului. Autorul cărţii Evrei explică astfel această realitate: „Căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele” (Evrei 10:4). De fapt, jertfirea animalelor a avut menirea să fie o anticipare a venirii Robului lui Dumnezeu, divino-uman, care urma să moară ca Înlocuitor pentru păcatele lumii. Prin acest proces, păcătosul este iertat şi acceptat de Domnul, iar baza relaţiei legământului este stabilită.

Pune-te în locul cuiva care a trăit în timpurile Vechiului Testament, când oamenii aduceau jertfe la templu. De asemenea, nu uita cât de importate erau vitele pentru economie, pentru cultură şi pentru întregul stil de viaţă. Ce lecţii trebuiau să îi înveţe jertfele despre preţul păcatului?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.3 Păcatul, jertfa şi acceptarea (Evrei 9:22) – st11 Sanctuarul noului legământ

Despre autor
-