11.3 Cine este Mihail – st11 De la luptă la biruinţă

Views


Gabriel Radu 11.3 Cine este Mihail (st11 De la luptă la biruinţă)

3. Ce s-a întâmplat cu Daniel după zilele de post şi rugăciune? Daniel 10:4-9

Din descrierea lui Daniel, cu greu ne putem imagina splendoarea copleşitoare a ceea ce a văzut el. Apariţia acelei fiinţe care seamănă cu un om (Daniel 10:5,6) ne trimite cu gândul la „Fiul omului” descris în vedenia despre judecata cerească (Daniel 7:13). Îmbrăcămintea de în ne aminteşte de îmbrăcămintea preoţească (Leviticul 16:4), aspect care aseamănă acest personaj cu „Prinţul oştirilor” descris în legătură cu sanctuarul ceresc (Daniel 8). Aurul este şi el asociat cu însemnele preoţeşti, ca un semn a demnităţii împărăteşti. Nu în ultimul rând, asemănarea acestei fiinţe cu fulgerul, focul şi arama şi vocea Sa puternică sugerează că este o fiinţă supranaturală. Această persoană are însuşiri preoţeşti, împărăteşti şi militare. De asemenea, se observă asemănări interesante cu fiinţa cerească văzută de Iosua cu puţin timp înainte de lupta de la Ierihon (Iosua 5:13,14) – era „Căpetenia oştirii Domnului”. Foarte interesant, cuvântul ebraic tradus aici prin „căpetenie” (sar) este acelaşi cuvânt tradus în Daniel 10:21 prin „voievod” (în KJV, prinţ) cu referire la Mihail. Dar putem observa o paralelă şi mai strânsă între Daniel şi Ioan, care primeşte o vedenie în ziua Sabatului despre Domnul înviat.

4. Ce asemănări sunt între vedenia lui Daniei despre Fiul lui Dumnezeu (Daniel 10) şi cele din Iosua 5:13-15 şi Apocalipsa 1:12-18?

Chiar şi cei care erau cu Daniel au fost cuprinşi de o spaimă mare, iar pe el l-au lăsat puterile şi a căzut la pământ. Manifestarea prezenţei lui Dumnezeu l-a copleşit. Totuşi, indiferent de temerile lui Daniel din acel moment, vedenia aceasta ne arată că Dumnezeu este la cârma istoriei. Pe măsură ce vedenia înaintează, vom vedea că Dumnezeu îi prezintă lui Daniel o schemă a istoriei umane din timpul profetului şi până la instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu (Daniel 11 şi 12).

Dacă, aşa cum am văzut iar şi iar în Daniel, Domnul poate ţine sub control istoria omenirii, ce poate face El pentru viaţa noastră personală?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.3 Cine este Mihail – st11 De la luptă la biruinţă

Despre autor
-