11.2 Isus, temelia mărturiei noastre – st11 Spune ce a făcut Isus pentru tine

Views


Gabriel Radu 11.2 Isus, temelia mărturiei noastre (st11 Spune ce a făcut Isus pentru tine)

În calitate de creştini, noi avem ceva de povestit despre modul în care Isus ne-a schimbat viaţa şi despre ce a făcut El pentru noi.

1. Citeşte Efeseni 2:1-10. Cum eram noi înainte de a-L cunoaşte pe Hristos? Ce avem de când L-am primit pe El?

A. Înainte să-L cunoaştem pe Isus (vers. 1-3)

B. După ce L-am cunoscut pe Isus (vers. 4-10)

Ce schimbare minunată! Până să-L cunoaştem pe Isus, eram „morţi în păcatele şi greşelile noastre”, „după mersul lumii acesteia”, „făceam voile firii pământeşti” şi „eram din fire copii ai mâniei”. Pe scurt, înainte de a-L cunoaşte pe Hristos, rătăceam fără niciun scop în viaţă, fiind pierduţi.

Este posibil ca noi să fi trăit ceva ce părea a fi fericire, dar era doar o angoasă a sufletului şi scop neîmplinit în viaţă. Când un om vine la Hristos şi simte dragostea Lui, totul se schimbă. Acum, în Hristos, noi suntem cu adevărat „vii”. Prin „nemărginita bogăţie a harului Său” şi pentru că „Dumnezeu este bogat în îndurare” faţă de noi, am primit darul mântuirii. El ne-a înviat şi „ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus”. În Isus, viaţa capătă o nouă semnificaţie şi are un scop. Aşa cum declară Ioan: „În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1:4).

2. Ce spune Pavel despre rolul faptelor bune pentru credinţa creştină? Cum înţelegem noi ideea aceasta, dat fiind că mântuirea este prin credinţă „fără faptele Legii” (Romani 3:28)? Efeseni 2:10

Cum s-a schimbat viaţa ta datorită lui Isus? A fost o schimbare care ar putea ajuta pe cineva să-L cunoască pe Isus?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.2 Isus, temelia mărturiei noastre – st11 Spune ce a făcut Isus pentru tine

Despre autor
-