10.7 Un gând de încheiere – st10 Legământul cel nou

Views


Gabriel Radu 10.7 Un gând de încheiere (st10 Legământul cel nou)

„Aspectul cel mai semnificativ al acestui legământ de pace este bogăţia copleşitoare a milei care iartă, exprimată faţă de păcătos dacă acesta se pocăieşte şi se întoarce de la păcatele lui. Duhul Sfânt descrie Evanghelia ca fiind mântuirea oferită prin îndurarea duioasă a Dumnezeului nostru. Domnul le spune celor care se pocăiesc: «Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor» (Evrei 8:12). Se întoarce Dumnezeu de la dreptate pentru a arăta milă faţă de păcătos? Nu. Dumnezeu nu poate să-Şi dezonoreze Legea îngăduind ca ea să fie călcată fără suportarea consecinţelor. În noul legământ, ascultarea desăvârşită este condiţia vieţii. Dacă se pocăieşte şi îşi mărturiseşte păcatele, păcătosul va găsi iertare. Prin jertfa lui Isus în dreptul lui, iertarea îi este asigurată. Hristos a împlinit cerinţele Legii pentru fiecare păcătos care se pocăieşte şi care crede.” – Ellen G. White, God’s Amazing Grace, p. 138.

Rezumat: Noul legământ este o descoperire mai mare, mai completă şi mai bună a planului de răscumpărare. Noi ne facem părtaşi acestui legământ prin credinţă – o credinţă care se va manifesta prin ascultare faţă de legea scrisă în inima noastră.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Matei 24 – Marcu 2
1. Completează textul: „Ori de câte ori aţi făcut …… .”
2. În ce mod L-a urmat Petru pe Domnul până în curtea marelui-preot?
3. Ce destinaţie i s-a dat ţarinei olarului şi ce nume a primit după aceea?
4. Cum se numea şi cu ce se ocupa fiul lui Alfeu?

Evanghelizare, Secţiunea 14, subcapitolul „În căutarea celor pierduţi”
5. Unde nu trebuie să-şi petreacă timpul lucrătorii?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.7 Un gând de încheiere – st10 Legământul cel nou

About The Author
-