10.7 Un gând de încheiere – st10 El va face ceva de neînchipuit

Views


Gabriel Radu 10.7 Un gând de încheiere (st10 El va face ceva de neînchipuit)

„Hristos a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn […]. Ce este păcatul dacă nicio fiinţă creată nu a putut să facă ispăşire pentru el? Cum este blestemul lui dacă doar Dumnezeu a putut să-l anuleze? Crucea lui Hristos dă mărturie oricărui om că pedeapsa pentru păcat este moartea.” – Ellen G. White, Our High Calling, p. 44

„Legea guvernării lui Dumnezeu avea să fie înălţată prin moartea singurului Fiu al lui Dumnezeu. Hristos a purtat vina pentru păcatele lumii. Destoinicia noastră se află doar în întruparea şi în moartea Fiului lui Dumnezeu. El a putut suferi pentru că a fost susţinut de Dumnezeu. El a putut suporta pentru că nu a avut nicio pată de necredinţă sau de păcat. Hristos a triumfat în favoarea omului prin faptul că a suportat justeţea pedepsei. El i-a asigurat omului viaţa veşnică şi, în acelaşi timp, a înălţat Legea şi a făcut-o să fie onorată.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, p. 302

Rezumat: După ce a vorbit despre naşterea, identitatea şi viaţa Eliberatorului trimis de Dumnezeu, Isaia prezintă tragedia supremă care ne dă speranţă: pentru a ajunge la oamenii pierduţi, printre care şi noi, pentru a-i salva şi a-i vindeca, El a purtat de bunăvoie suferinţele şi pedeapsa cuvenite păcătoşilor.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Daniel 12 – Osea 6
1. Prin ce a promis Domnul că va logodi poporul pentru totdeauna cu El?
2. Ce vor face copiii lui Israel la vederea Domnului şi a bunătăţii Lui, în vremurile de pe urmă?
3. Din ce cauză pierea poporul lui Dumnezeu?
4. Ce vrea Domnul mai mult decât jertfe şi arderi-de-tot?

Evanghelizare, Secţiunea 12, subcapitolul „În sudul Europei”
5. Ce fac, pentru un timp, multe suflete preţioase şi de ce?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare
de Ellen G. White.
De aici puteţi descarcăca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.7 Un gând de încheiere – st10 El va face ceva de neînchipuit

Despre autor
-