10.7 Un gând de încheiere – st10 Biblia ca istorie

Views


Gabriel Radu 10.7 Un gând de încheiere (st10 Biblia ca istorie)

„Biblia este cea mai veche şi cea mai amplă sursă istorică pe care o au oamenii. Ea a venit direct de la izvorul adevărului veşnic şi, de-a lungul veacurilor, o mână divină i-a păstrat puritatea. Ea luminează trecutul îndepărtat, trecut pe care cercetarea omenească încearcă în zadar să-l pătrundă. Numai în Cuvântul lui Dumnezeu vedem puterea care a aşezat temeliile pământului şi a întins cerurile. Numai aici descoperim un raport autentic al originii naţiunilor. Numai aici ne este dată istoria neamului omenesc, neîntinată de mândria sau prejudecăţile omeneşti.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 173

„Cel care Îl cunoaşte pe Dumnezeu şi cunoaşte Cuvântul Său are o credinţă întemeiată pe divinitatea Sfintelor Scripturi. El nu probează Biblia prin ideile despre ştiinţă ale omului. El aduce aceste idei pentru a fi probate prin măsurătoarea cea fără greş. El ştie că tot Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr, şi adevărul nu se poate contrazice niciodată; tot ceea ce, în învăţătura aşa-numitei ştiinţe, contrazice adevărul descoperirii lui Dumnezeu este simplă lucrare omenească, de nimereală.

Celor cu adevărat înţelepţi, cercetările ştiinţifice le deschid câmpuri vaste de gândire şi informare.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 8, p. 325

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, cap. 63 „David şi Goliat”; Profeţi şi regi, cap. 28 „Ezechia” şi cap. 30 „Izbăvirea de sub puterea Asiriei”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 111-117
1. Cine şi de ce nu se teme de veşti rele?
2. De unde îl ridică Domnul pe cel sărac, lipsit?
3. Ce au văzut şi au făcut marea şi Iordanul?
4. Unde promitea psalmistul că-şi va împlini juruinţele făcute Domnului?

Evanghelizare, Secţiunea 7, subcapitolul „Povestiri, anecdote, gesticulări şi glume”
5. Ce se întâmplă când amuzamentele (glumele) sunt amestecate cu învăţăturile Scripturii?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.7 Un gând de încheiere – st10 Biblia ca istorie

About The Author
-