10.7 Un gand de incheiere – Evanghelia pusă în practică

Views

Gertrud si Gabriel Radu 10.1 Introducere in studiu (st10 Evanghelia pusă în practică)

„În jurul nostru sunt săraci, suflete încercate, care au nevoie de cuvinte de simpatie, dar şi de fapte de ajutorare. Sunt văduve care au nevoie să fie înţelese şi ajutate. Există orfani pe care Domnul Hristos le-a poruncit urmaşilor Săi să-i trateze ca pe o moştenire încredinţată lor de Dumnezeu. Prea adesea, aceştia sunt trecuţi cu vederea şi lăsaţi în părăsire. Ei pot fi zdrenţăroşi, grosolani şi respingători din toate punctele de vedere, totuşi ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. Ei au fost cumpăraţi cu un preţ şi sunt tot atât de valoroşi înaintea Sa ca fiecare dintre noi. Ei sunt membri ai marii familii a lui Dumnezeu, iar creştinii, ca slujitori ai Săi, sunt răspunzători pentru ei.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pp. 386-387

Rezumat: Dragostea lui Dumnezeu, arătată în planul de mântuire şi trăită în viaţa şi jertfa Domnului Isus, ne oferă iertare, viaţă şi speranţă. Ca beneficiari ai harului, trebuie să împărtăşim acest lucru cu ceilalţi, nu pentru a ne câştiga mântuirea, ci pentru că am fost creaţi şi re-creaţi ca martori ai dragostei divine. Astfel, Evanghelia transformă relaţiile şi ne îndeamnă să slujim, în special celor în nevoie.

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul „Dumnezeu cu noi”; Divina vindecare, capitolul „Mântuit pentru a sluji”.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/

10.7 Un gand de incheiere – Evanghelia pusă în practică

Despre autor
-