10.4 „Cine a crezut?” (Isaia 52:13-53:12) – st10 El va face ceva de neînchipuit

Views


Gabriel Radu 10.4 „Cine a crezut?” (Isaia 52:13-53:12) (st10 El va face ceva de neînchipuit)

În Isaia 52:13, Robul lui Dumnezeu este înălţat nespus de mult, dar, fără nicio avertizare, următorul verset descrie înfăţişarea Lui ca fiind atât de schimonosită, încât nu a putut fi recunoscut ca unul dintre „fiii oamenilor”. Noul Testament arată de ce a fost atât de schimbată înfăţişarea lui Isus: biciuirea, coroana de spini, crucificarea, dar, mai presus de orice, purtarea păcatelor rasei umane. Păcatul nu trebuia să devină niciodată parte integrantă din viaţa oamenilor. Faptul că l-a purtat, L-a făcut pe „Fiul omului” să Se schimbe la înfăţişare atât de mult, încât să nu mai poată fi recunoscut.

Compară acestea cu istoria lui Iov, care s-a prăbuşit deodată dintr-o poziţie de mare bogăţie, onoare şi putere la starea de om nenorocit şi amărât, ce şedea pe cenuşa de pe pământ şi îşi scărpina rănile dureroase cu un ciob (Iov, capitolele 1 şi 2). Contrastul a fost atât de mare, încât nici măcar prietenii lui nu l-au recunoscut la început (Iov 2:12). Întrebarea este: De ce a suferit Iov? De ce a trebuit să sufere Mesia? Niciunul dintre ei nu se cuvenea să sufere aşa ceva. Amândoi erau nevinovaţi. Aşadar, de ce există suferinţa?

3. Citeşte versetele pentru astăzi şi notează cuvintele care arată suferinţa celui nevinovat pentru cel vinovat. Care este mesajul pentru noi?

Reciteşte întrebările din Isaia 53:1. Ele pun accentul pe ideea de a crede ceva de necrezut (compară cu Ioan 12:37-41) şi ne îndeamnă să ne oprim pentru a afla restul istoriei. Dar întrebările implică şi un apel. În acest context, paralelismul dintre cele două întrebări presupune că braţul Domnului/puterea mântuirii (compară cu Isaia 52:10) li se descoperă acelora care cred raportul biblic. Vrei să trăieşti în viaţa ta puterea salvatoare a lui Dumnezeu? Atunci crede cele scrise.

Analizează cu atenţie Isaia 53:6. Care este mesajul specific aici? Ce îţi spune textul ţie, personal?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.4 „Cine a crezut?” (Isaia 52:13-53:12) – st10 El va face ceva de neînchipuit

Despre autor
-