10.3 Să cerem har! – st10 Mărturisire şi mângâiere

Views


Gabriel Radu 10.3 Să cerem har! (st10 Mărturisire şi mângâiere)

2. Pe ce şi-a întemeiat Daniel cererea de a primi har? Daniel 9:3-19

Să observăm în special câteva puncte în această rugăciune, în primul rând, nicăieri în rugăciunea lui, Daniel nu a cerut vreo explicaţie pentru calamităţile care s-au abătut asupra poporului iudeu. El cunoştea motivul. Chiar în mijlocul rugăciunii, Daniel a menţionat motivul: „N-am ascultat glasul Domnului, Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii” (Daniel 9:10). Ultima dată când am văzut că Daniel avea nevoie să înţeleagă ceva a fost la sfârşitul capitolului 8 din Daniel, unde spunea că nu înţelege vedenia celor două mii trei sute de seri şi dimineţi (Daniel 8:27).

În al doilea rând, această rugăciune era un apel la harul lui Dumnezeu, la bunăvoinţa lui Dumnezeu de a-Şi ierta poporul deşi păcătuise şi făcuse multe rele. Într-un sens, vedem aici o ilustrare puternică a Evangheliei – oamenii păcătoşi care nu au vreun merit al lor, totuşi caută har pe care nu îl merită şi iertarea pe care nu au câştigat-o. Nu este acesta un exemplu al situaţiei în care ne aflăm şi noi, personal, înaintea lui Dumnezeu?

3. Ce alt motiv a mai prezentat Daniel înaintea Domnului pentru a primi răspuns la rugăciune? Daniel 9:18,19

Un alt aspect al rugăciunii lui merită atenţia noastră: Daniel a invocat onoarea Numelui lui Dumnezeu. Rugăciunea nu era motivată de avantajul lui Daniel sau al poporului său, ci de onoarea Numelui lui Dumnezeu (Daniel 9:17-19). Cu alte cuvinte, cererea lui trebuia să primească răspuns pentru ca Numele lui Dumnezeu să fie onorat.

Citeşte 2 împăraţi 19:15-19. Care sunt asemănările dintre rugăciunea lui Ezechia şi rugăciunea lui Daniel? Cum ne spune Matei 5:16 că îl putem proslăvi şi noi pe Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.3 Să cerem har! – st10 Mărturisire şi mângâiere

About The Author
-