10.3 Isaia, Ezechia şi Sanherib – st10 Biblia ca istorie

Views


Gabriel Radu 10.3 Isaia, Ezechia şi Sanherib (st10 Biblia ca istorie)

2. În următoarele pasaje este relatată o campanie asiriană împotriva lui Iuda. Cum Îşi eliberează Dumnezeu poporul? Isaia 36:1-3; 37:14-38

În 701 î.Hr., Sanherib a pornit o campanie împotriva lui Iuda, relatată în Biblie, dar şi de Sanherib însuşi în mai multe moduri. În analele istorice descoperite în Ninive, capitala sa, el se laudă astfel: „Patruzeci şi şase dintre cetăţile sale [ale lui Ezechia] puternic fortificate şi nenumărate sate mai mici din împrejurimi le-am împrejmuit şi le-am cucerit.” În palatul din Ninive, Sanherib îşi sărbătoreşte biruinţa asupra cetăţii Lachis, acoperind pereţii unei încăperi centrale cu basoreliefuri care reprezintă asediul şi bătălia. Săpăturile recente de la Lachis au descoperit ruinele rămase în urma distrugerii masive a cetăţii după ce a fost incendiată de Sanherib. Dar Ierusalimul a fost cruţat în mod minunat. Sanherib s-a putut mândri doar cu următoarele: „În ce îl priveşte pe Ezechia Iudeul, l-am închis în cetatea lui ca pe o pasăre în colivie.” Nicio descriere a distrugerii Ierusalimului, nimic despre prizonierii de război luaţi în robie.

Este adevărat că Ierusalimul a fost împresurat, dar Biblia ne spune că asediul a durat doar o zi, după care Îngerul Domnului a eliberat cetatea, cum fusese profetizat de Isaia: „Aşa vorbeşte Domnul despre împăratul Asiriei: «El nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgeţi în ea, nu-i va sta înainte cu scuturi şi nu va ridica întărituri de şanţuri împotriva ei. Ci se va întoarce pe drumul pe care a venit şi nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s-o scap, din pricina Mea şi din pricina robului Meu David»” (Isaia 37:33-35).

Doar Lachisul este descris în detaliu în Ninive, capitala asiriană. Ierusalimul nu apare pe pereţii palatului. Sanherib s-a putut mândri doar cu victoria asupra Lachisului. Supremaţia Dumnezeului cerului este demonstrată în eliberarea poporului Său. El a văzut agresivitatea asirienilor. El a auzit cuvintele rugăciunii lui Ezechia. Dumnezeu a intervenit în istorie.

Să nu uităm că Dumnezeul care a eliberat Israelul în mod atât de minunat atunci este acelaşi Dumnezeu la care ne rugăm, pe care ne bizuim şi în care ne încredem şi noi!

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.3 Isaia, Ezechia şi Sanherib – st10 Biblia ca istorie

Despre autor
-