10.3 Grupele mici în Scriptură – st10 Un mod practic de a te implica

Views


Gabriel Radu 10.3 Grupele mici în Scriptură (st10 Un mod practic de a te implica)

Biblia prezintă numeroase exemple de grupe mici de rugăciune, în care membrii au părtăşie unii cu alţii, se încurajează unul pe celălalt şi lucrează împreună pentru Hristos. Grupele acestea le-au oferit oamenilor lui Dumnezeu ocazia de a împărţi responsabilităţile şi de a-şi folosi toate darurile lor diferite. Grupele mici Îi pot oferi Domnului ocazia de a ne folosi pe fiecare în parte.

3. Cu ce sfat providenţial a venit Ietro, socrul lui Moise? De ce acest plan a avut o importanţă covârşitoare? Exodul 18:21-25

Fiecare om din tabăra lui Israel a făcut parte dintr-un grup de zece, condus de un reprezentant destoinic. Aceste grupe mici erau un loc pentru rezolvarea problemelor, dar şi un loc de părtăşie în care problemele puteau fi preîntâmpinate, iar viaţa spirituală, susţinută; erau locul formării unei viziuni, în care planul lui Dumnezeu pentru Israel putea fi împărtăşit. Aici, oamenii puteau avea relaţii strânse şi puteau contribui la rezolvarea oricăror probleme cu care se confruntau. Fără îndoială, şi atunci oamenii se luptau cu probleme pe care ceilalţi i-ar fi putut ajuta să le rezolve. Grupele mici oferă ocazii de părtăşie plină de căldură şi grijă, de creştere spirituală şi rezolvare a problemelor.

Specialiştii în grupe mici ne spun că, pentru interacţiune, ideal ar fi ca grupa să aibă între şase şi doisprezece oameni. Moise a împărţit poporul în grupe de zece, Mântuitorul a ales doisprezece ucenici.

4. Care a fost planul Domnului Isus când i-a chemat pe ucenici? Matei 10:1; Marcu 3:13-15

Scopul lui Isus în chemarea ucenicilor a fost de a-i pregăti pentru misiune, atât spiritual, cât şi practic. Prin părtăşia cu El, ei aveau să crească în har. În întâlnirile micii lor grupe, ei aveau să înveţe cum să slujească mai eficient. Zi după zi, văzând cum slujea Isus nevoilor oamenilor din jur, ei aveau să înveţe cum să-şi folosească propriile daruri. Pentru Isus, obiectivul grupelor mici a fost atât hrănirea spirituală, cât şi evanghelizarea.

Gândeşte-te la un timp când ai fost implicat într-o grupă mică, indiferent de circumstanţe, în care aţi avut grijă unul de celălalt şi aţi lucrat pentru o ţintă comună. Ce anume ai învăţat şi te-ar putea ajuta să înţelegi valoarea grupelor mici în biserică?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.3 Grupele mici în Scriptură – st10 Un mod practic de a te implica

Despre autor
-