10.2 „Iată, vin zile…” – st10 Legământul cel nou

Views


Gabriel Radu 10.2 „Iată, vin zile…” (st10 Legământul cel nou)

1. Citeşte Ieremia 31:31-34 şi răspunde la următoarele întrebări:

a. Cine a iniţiat legământul?
b. Despre a cui lege se vorbeşte aici? Ce fel de lege este aceasta?
c. Ce versete subliniază latura relaţională pe care Dumnezeu o doreşte cu poporul Său?
d. Ce acţiune a lui Dumnezeu în favoarea poporului Său alcătuieşte baza acelei relaţii de legământ?

Este clar: Noul legământ nu diferă prea mult de vechiul legământ încheiat cu poporul Israel la muntele Sinai. De fapt, problema cu legământul de la Sinai nu a fost aceea că era prea vechi sau depăşit, ci că fusese călcat (vezi Ieremia 31:32).

Răspunsurile la întrebările de mai sus, care se găsesc în cele patru versete, arată că multe aspecte ale „vechiului legământ” se regăsesc în cel nou. Într-un anumit sens, „legământul cel nou” este un „legământ înnoit”, adică este legământul cel vechi înnoit.

2. Concentrează-te pe ultima parte a pasajului din Ieremia 31:34, în care Domnul spune că va ierta nelegiuirea şi păcatul poporului Său. Deşi spune că va scrie Legea Lui în inima noastră şi că o va aşeza înăuntrul nostru, El subliniază că ne va ierta păcatul şi nelegiuirile, care reprezintă o încălcare a Legii scrise în inimă. Vezi vreo contradicţie între ideile acestea? Conform pasajului din Romani 2:15, ce înseamnă să avem Legea scrisă în inima noastră? (Vezi şi Matei 5:17-28.)

Cum poţi folosi versetele de azi ca să răspunzi la afirmaţia conform căreia Cele Zece Porunci (Sabatul, în mod special) au fost cumva anulate în noul legământ? Există ceva în versetele acestea care să dovedească acest lucru? Dacă nu, cum poate cineva să le folosească pentru a demonstra perpetuitatea Legii?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.2 „Iată, vin zile…” – st10 Legământul cel nou

Despre autor
-