10.2 Grupele mici, planul lui Dumnezeu – st10 Un mod practic de a te implica

Views


Gabriel Radu 10.2 Grupele mici, planul lui Dumneze (st10 Un mod practic de a te implica)

1. Cum ne descoperă următoarele versete ideea unităţii Dumnezeirii? Geneza 1:1,2,26; Evrei 1:1,2; Efeseni 3:8,9

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt au luat parte împreună la crearea lumii. Fiecare a avut partea Sa, dar au lucrat împreună, ca un tot indivizibil. Tatăl a adus la îndeplinire planul Său prin Isus, ca agent activ în creaţiune, în armonie cu puterea Duhului Sfânt. Un asemenea act supranatural şi plin de putere depăşeşte capacitatea noastră de înţelegere. Totuşi, noi putem înţelege foarte bine nu doar realitatea lumii create şi a cosmosului, ci şi faptul că Dumnezeu Însuşi a făcut totul (Romani 1:18-20).

Lucrul în grupe mici face parte din planul divin. Dumnezeirea a lucrat împreună la crearea rasei umane şi apoi, la răscumpărarea ei, după cădere.

2. Cum dovedeşte învierea Domnului Isus unitatea dintre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt în planul de mântuire? Compară următoarele versete: Ioan 10:17,18; Romani 8:11; 1 Corinteni 15:15

„Planul de mântuire avea locul lui în sfaturile Celui Infinit din toată veşnicia.” – Ellen G. White, Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 186. Nimic nu este mai important pentru Dumnezeu decât salvarea cât mai multor oameni (1 Timotei 2:4; 2 Petru 3:9). Grupele mici pot avea multe scopuri, însă scopul lor cel mai important este câştigarea celor pierduţi şi aducerea lor la Isus. Lucrând în grupe mici, ne putem ajuta nu doar pe noi, ci şi pe ceilalţi. Scopul final al grupelor noastre mici ar trebui să fie câştigarea de suflete.

Cugetă asupra misterului unităţii Dumnezeirii. Este greu de înţeles. Totuşi putem să credem şi să ne încredem în ceva ce nu înţelegem pe deplin. De ce este acest principiu atât de important pentru credinţa creştinilor?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.2 Grupele mici, planul lui Dumnezeu – st10 Un mod practic de a te implica

Despre autor
-