10.2 Cine este Robul suferind (Isaia 50:4-10) – st10 El va face ceva de neînchipuit

Views


Gabriel Radu 10.2 Cine este Robul suferind (Isaia 50:4-10) (st10 El va face ceva de neînchipuit)

Dacă ar fi intenţionat să transmită doar informaţii, Isaia ar fi expus toate detaliile cu privire la Mesia dintr-odată. Dar, ca să înveţe, să convingă şi să îşi ajute audienţa să se întâlnească cu Robul Domnului, el creează o ţesătură bogată de teme care se repetă ca într-o simfonie. Isaia dezvăluie solia lui Dumnezeu în etape pentru ca fiecare aspect să fie înţeles în relaţie cu restul tabloului. Isaia este un artist a cărui pânză este sufletul ascultătorului său.

1. Fă un rezumat al versetelor de mai jos. Cum Îl vezi pe Isus în acest pasaj? Isaia 50:4-10

În Isaia 49:7 aflăm că Robul lui Dumnezeu este dispreţuit, urât de popor şi „Robul celor puternici”, dar că „împăraţii vor vedea lucrul acesta şi se vor scula, şi voievozii se vor arunca la pământ şi se vor închina”. În Isaia 50 aflăm că valea este adâncă pentru Învăţătorul cel blând, ale cărui cuvinte îl înviorează pe cel doborât de întristare. Calea spre reabilitare trece prin suferinţe fizice. Felul în care a fost maltratat pare foarte urât pentru noi, cei de azi. Dar, în Orientul Apropiat Antic, onoarea era o chestiune de viaţă şi de moarte pentru un om şi pentru familia sa. Dacă ai fi insultat sau maltratat pe cineva în felul acesta, ai fi făcut bine să te protejezi cât mai serios. Dacă ar fi avut chiar şi cea mai mică posibilitate, victima şi ai săi s-ar fi răzbunat cu siguranţă.

Împăratul David a atacat şi a împresurat ţara lui Amon, pentru că împăratul ei îi dezonorase pe solii trimişi de el (2 Samuel 10:1-12). Dar Isaia spune că Robul este lovit, oamenii Îi smulg barba, cauzându-I o mare durere, şi Îl scuipă. Dar victima este trimisul Împăratului împăraţilor. Comparând Isaia 9:6,7 şi Isaia 11:1-16 cu alte pasaje care vorbesc despre Rob, aflăm că El este Împăratul, Izbăvitorul cel tare! Şi totuşi, cu toată puterea şi onoarea pe care le deţine, din motive greu de imaginat, El nu Se salvează pe Sine! Acest lucru este greu de crezut. Când Isus a fost pe cruce, fruntaşii poporului L-au luat în râs (vezi Luca 23:35; Matei 27:42).

Ce ar trebui să învăţăm din Isaia 50:4-10 şi să aplicăm în viaţa noastră? În ce domenii am avea nevoie de îmbunătăţiri?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.2 Cine este Robul suferind (Isaia 50:4-10) – st10 El va face ceva de neînchipuit

Despre autor
-