10.1 Introducere in studiu – st10 Mărturisire şi mângâiere

Views


Gabriel Radu 10.1 Introducere in studiu (st10 Mărturisire şi mângâiere)

În Daniel 9 găsim una dintre cele mai frumoase rugăciuni din Biblie. În momente cruciale din viaţa lui, Daniel a recurs la rugăciune pentru a face faţă problemelor care îi stăteau în faţă. Când Daniel şi prietenii lui erau pe punctul de a fi omorâţi din cauza visului tainic al unui împărat păgân, profetul a mers înaintea lui Dumnezeu în rugăciune (Daniel 2). Când, prin poruncă împărătească, a fost interzis să se înalţe cereri vreunui alt zeu în afară de împărat, Daniel a continuat să îşi înalţe rugăciunile zilnic, cu faţa întoarsă înspre Ierusalim (Daniel 6). Astfel, când citim rugăciunea din Daniel 9 să ne amintim că vedenia despre două mii trei sute de seri şi dimineţi din Daniel 8 a avut un impact puternic asupra profetului. Deşi această profeţie a fost explicată în linii mari, Daniel nu a putut înţelege timpul menţionat în dialogul dintre cele două fiinţe cereşti: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit!” (Daniel 8:14). Doar în capitolul 9 vedem că profetului i-a fost dată mai multă lumină şi, de această dată, lumina a venit ca răspuns la rugăciunea stăruitoare.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.1 Introducere in studiu – st10 Mărturisire şi mângâiere

Despre autor
-