10.1 Introducere in studiu – st10 Închinarea la Dumnezeu atunci şi astăzi

Views


Adelina Mihaila si Ionut Sanda 10.1 Introducere in studiu (st10 Închinarea la Dumnezeu atunci şi astăzi)

Textul de memorat din această săptămână ne dă indicii despre practicile de închinare şi modul în care îşi exprimau evreii recunoştinţa faţă de Dumnezeu. În 515 î.Hr., iudeii au sărbătorit consacrarea noului templu (Ezra 6:15-18) şi apoi, şaizeci de ani mai târziu, au sărbătorit sfinţirea zidului Ierusalimului (Neemia 6:15-7:3; 12:27).
După enumerarea genealogiilor din Neemia 11 şi 12, autorul trece la sărbătoarea sfinţirii zidului cetăţii. Pentru acest popor era normal ca lucrurile să fie sfinţite, închinate Domnului: templul, zidul cetăţii şi chiar casele şi clădirile publice. Ceremonia de sfinţire era bine organizată şi era însoţită de cântece, muzică, mese, jertfe, bucurie, veselie şi curăţirea poporului. David a instituit practica jertfelor în timpul ceremoniei de sfinţire şi, după aceea, conducătorii poporului i-au urmat exemplul, începând de la Solomon, când a adus chivotul în templu (1 Împăraţi 8:5).
În această săptămână vom vedea cum se închinau ei Domnului atunci şi vom observa lucruri pe care le putem face şi noi, pentru că ne închinăm aceluiaşi Dumnezeu.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/

10.1 Introducere in studiu – st10 Închinarea la Dumnezeu atunci şi astăzi

Despre autor
-