10.1 Introducere in studiu – st10 Biblia ca istorie

Views


Gabriel Radu 10.1 Introducere in studiu (st10 Biblia ca istorie)

Biblia conţine multă istorie. Istoria biblică se mişcă în direcţie lineară, de la începutul absolut când Dumnezeu a creat toate lucrurile până la obiectivul suprem, când El va restaura pământul la revenirea lui Hristos.

Natura istorică a Scripturii o face să fie deosebită de cărţile sfinte ale altor religii. Biblia presupune existenţa unui Dumnezeu care intervine personal în istorie; ea nu încearcă să Îi demonstreze existenţa. La început, Dumnezeu vorbeşte şi este creată viaţa pe pământ (Geneza 1:1-31). El îl cheamă pe Avraam din Caldeea. El Îşi eliberează poporul din robia egipteană. El scrie Cele Zece Porunci cu degetul Lui, pe table de piatră (Exodul 31:18). El trimite profeţi. El trimite judecăţi. El cheamă oameni care să trăiască şi să împărtăşească Legea Sa divină şi planul de mântuire cu alte naţiuni. În cele din urmă, El Îl trimite pe Fiul Său, Isus Hristos, în lume, marcând astfel istoria pentru totdeauna.

În această săptămână vom analiza câteva elemente-cheie din istorie aşa cum au fost descrise în Biblie şi câteva dovezi arheologice care ne vor ajuta să demonstrăm că istoria a fost aşa cum este scrisă pe paginile Bibliei.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.1 Introducere in studiu – st10 Biblia ca istorie

Despre autor
-