10.1 Introducere in studiu – Evanghelia pusă în practică

Views

Gabriel si Gertrud Radu 10.1 Introducere in studiu (st10 Evanghelia pusă în practică)

Când vorbim despre poruncile, cerinţele sau îndrumările lui Dumnezeu, există riscul – sau chiar ispita – de a crede că prin ceea ce facem ne-am putea câştiga mântuirea, am contribui la ea sau am putea câştiga favoarea lui Dumnezeu. Dar Biblia ne spune în mod repetat că noi suntem păcătoşi, salvaţi prin harul lui Dumnezeu şi prin moartea Domnului Isus pe cruce în locul nostru. Ce am mai putea adăuga noi la acestea? Ellen G. White scrie: „Dacă aţi aduna tot ce este bun, sfânt, nobil şi demn de primit la un om şi apoi I-aţi prezenta îngerilor lui Dumnezeu ca fiind o contribuţie la mântuirea omului sau un merit, propunerea ar fi respinsă ca o înaltă trădare.” – Credinţa şi faptele, p. 24

De aceea, nici chiar faptele noastre de milă şi de compasiune faţă de cei în nevoie nu trebuie privite ca legalism. Din contră, când ajungem să înţelegem mai bine şi să apreciem mai mult mântuirea, legătura dintre dragostea şi preocuparea lui Dumnezeu pentru cei săraci şi asupriţi va fi transferată asupra noastră, ca unii care primim dragostea Sa. Noi am primit, aşa că, la rândul nostru, vom dărui.

Când vedem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, vedem şi cât de mult i-a iubit pe ceilalţi şi că El ne cheamă să îi iubim şi noi.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/

10.1 Introducere in studiu – Evanghelia pusă în practică

Despre autor
-