1.7 Un gând de încheiere – st1 „Martorii Mei”

Views


Gabriel Radu 1.7 Un gând de încheiere (st1 „Martorii Mei”)

Biserica Noului Testament s-a confruntat cu pericolul de a nu înţelege pentru ce a fost adusă la existenţă. „Prigoana care a venit asupra bisericii din Ierusalim a avut ca urmare un mare avânt al lucrării Evangheliei. Vestirea Cuvântului în locul acesta fusese însoţită de succes şi exista pericolul ca ucenicii să rămână aici prea mult timp, neglijând misiunea încredinţată lor de Mântuitorul, de a merge în toată lumea. Uitând că puterea de a rezista răului este mai bine dobândită printr-o lucrare energică, ei au început să creadă că nu au o lucrare mai importantă de făcut decât aceea de a ocroti biserica din Ierusalim de atacurile vrăjmaşului. În loc să-i formeze pe cei nou-convertiţi pentru a duce Evanghelia la cei care nu o auziseră încă, ei erau în pericolul de a lua o atitudine care ar fi făcut ca toţi să fie mulţumiţi cu ceea ce fusese realizat până aici.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 105

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Faptele apostolilor, Capitolul 1 „Planul lui Dumnezeu cu biserica Sa”; Hristos, Lumina lumii, partea a doua din cap. 86, „Duceţi-vă şi învăţaţi toate neamurile”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 139-145
1. Cum i se păreau psalmistului gândurile lui Dumnezeu?
2. A cui lovitură (pedeapsă) era bine-venită pentru psalmist?
3. Pe cine compară psalmistul cu „nişte stâlpi săpaţi frumos”?
4. Ce face Domnul pentru cei ce cad şi pentru cei încovoiaţi?

Evanghelizare, Secţiunea 8, subcapitolul „Prezentarea Legii şi a Sabatului”
5. Care două lucruri nu trebuie despărţite în nicio prezentare?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.7 Un gând de încheiere – st1 „Martorii Mei”

Despre autor
-