1.7 Un gând de încheiere – st1 Introducere la cartea Deuteronomul

Views


Gabriel Radu 1.7 Un gând de încheiere (st1 Introducere la cartea Deuteronomul)

„Pe scurt, susţin că dragostea lui Dumnezeu (corect înţeleasă) se află în centrul unei dispute cosmice şi că angajamentul lui Dumnezeu de a iubi oferă un motiv suficient, din punct de vedere moral, pentru ca Dumnezeu să permită răul, cu ramificaţii semnificative în ce priveşte înţelegerea providenţei divine ca operând în cadrul a ceea ce eu numesc «reguli de legământ ale angajamentului».” – John Peckam, Theodicy of Love: Cosmic Conflict and the Problem of Evil (Grand Rapids, Baker Academic, Ml, 2018), p. 4

„Pentru Moise, Aaron, Caleb şi Iosua, hotărârea că Israel nu trebuia să intre în Canaan decât peste patruzeci de ani a fost o dezamăgire amară; şi totuşi, ei au primit decizia divină fără să murmure. Dar aceia care s-au plâns de felul cum Se purtase Dumnezeu cu ei şi care au spus că se întorc în Egipt au plâns şi s-au văitat când le-au fost luate binecuvântările pe care le dispreţuiseră. S-au întristat fără rost, iar acum Dumnezeu le dădea motiv să plângă. Dacă s-ar fi jelit pentru păcatul lor atunci când le-a fost arătat cu credincioşie, această sentinţă n-ar fi fost pronunţată, dar ei se jeleau pentru că sufereau pedeapsa; întristarea lor nu era pocăinţă şi, astfel, nu se putea obţine o schimbare a sentinţei.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 392

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: 1 Corinteni 10-16
1. De ce anume îi îndemna Pavel să fugă pe „preaiubiţii” săi fraţi din Corint?
2. De ce erau „mulţi neputincioşi şi bolnavi” în biserica din Corint?
3. În ce scop râvneau credincioşii să aibă din belşug darurile duhovniceşti?
4. Ce frate n-a voit să viziteze biserica din Corint, în ciuda insistenţelor lui Pavel?

Evanghelizare, Secţiunea 15, subcapitolul „Avertizări oportune”
5. Când este muzica primită de Dumnezeu?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.7 Un gând de încheiere – st1 Introducere la cartea Deuteronomul

About The Author
-