1.7 Un gând de încheiere – st1 Caracterul unic al Bibliei

Views


Gabriel Radu 1.7 Un gând de încheiere (st1 Caracterul unic al Bibliei)

„În Cuvântul Său, Dumnezeu le-a încredinţat oamenilor cunoştinţa necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o descoperire autoritară, infailibilă a voinţei Sale. Ele sunt măsura caracterului, descoperitorul doctrinelor şi dovada experienţei.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 7

Mulţi oameni au murit pentru că au pus la loc de cinste Cuvântul lui Dumnezeu şi i-au rămas credincioşi. Unul dintre ei a fost dr. Rowland Taylor, un preot englez care a trăit în timpul domniei reginei Maria I (cea sângeroasă). El s-a împotrivit impunerii liturghiei catolice în parohia sa din Hadley. După ce a fost dat afară din biserică şi ridiculizat pentru că a stat de partea Scripturii, el a apelat personal la episcopul de Winchester, lordul cancelar, dar acesta l-a trimis la închisoare şi apoi la moarte pe rug. Chiar înainte de moartea sa, în 1555, el a spus următoarele: „Oameni buni! Nu v-am propovăduit nimic altceva decât Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu şi lecţii pe care le-am luat din cartea aceasta sfântă a lui Dumnezeu, sfânta Biblie. Am venit astăzi aici pentru a o pecetlui cu sângele meu.” – John Foxe, The New Foxe’s Book of Martyrs, rescrisă şi actualizată de Harold J. Chadwick, p. 193. Dr. Taylor a fost auzit repetând Psalmul 51 chiar înainte de a fi aprins focul şi de a-şi da ultima suflare.

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Tragedia veacurilor, cap. 37 „Scripturile, o apărare sigură”; şi Hristos, Lumina lumii, cap. 73 „Să nu vi se tulbure inima”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 48-54
1. A cui răscumpărare este atât de scumpă, încât nu se va face niciodată?
2. Unde cere Dumnezeu să fie adevărul?
3. Care sunt jertfele plăcute lui Dumnezeu?
4. Ce vrea Dumnezeu să vadă când Se uită de la înălţimea cerurilor?

Evanghelizare, secţiunea 6, subcapitolul „Cunoaşterea îndeaproape a oamenilor”
5. Ce trebuie să facă cei care îi învaţă pe oameni atunci când văd în auditoriu o persoană care pare interesată?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.7 Un gând de încheiere – st1 Caracterul unic al Bibliei

Despre autor
-