1.6 Puterea transformatoare a Cuvântului – st1 Caracterul unic al Bibliei

Views


Gabriel Radu 1.6 Puterea transformatoare a Cuvântului (st1 Caracterul unic al Bibliei)

6. Ce schimbare a adus în viaţa lui Iosia şi a întregului popor descoperirea Cărţii Legii? 2 Împăraţi 22:3-20

În anul 621 î.Hr., când Iosia avea doar douăzeci şi cinci de ani, Hilchia, marele-preot, a găsit „cartea Legii”, posibil primele cinci cărţi ale lui Moise sau, mai specific, Deuteronomul. În timpul domniei tatălui său, Amon, şi a nelegiuitului său bunic, Manase, acest sul s-a pierdut din cauza închinării la Baal, la Astarteea şi „înaintea întregii oştiri a cerurilor” (2 Împăraţi 21:3-9). Când a auzit condiţiile legământului, Iosia şi-a sfâşiat hainele de supărare, dându-şi seama cât se îndepărtaseră el şi poporul de închinarea la adevăratul Dumnezeu. De îndată a început o reformă în toată ţara, nimicind înălţimile şi distrugând idolii. După ce a terminat, în Iuda a rămas un singur loc de închinare: Templul lui Dumnezeu de la Ierusalim. Aşadar, descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu duce la convingere, pocăinţă şi puterea de a face o schimbare. Această schimbare a început cu Iosia şi apoi s-a extins în tot Regatul lui Iuda.

7. Ce asigurare avem că Biblia are puterea de a ne schimba viaţa şi de a ne arăta calea spre mântuire? Ioan 16:13; Ioan 17:17; Evrei 4:12; Romani 12:2

Una dintre cele mai puternice mărturii despre puterea Bibliei este viaţa schimbată a unui om. Cuvântul arată păcatul şi viciul şi ne descoperă firea noastră pământească şi nevoia de un Mântuitor.

O carte unică aşa cum este Biblia, ancorată în istorie, plină de profeţii şi cu puterea de a transforma viaţa, trebuie interpretată într-un mod unic. Ea nu poate fi interpretată ca orice altă carte, căci Cuvântul viu al lui Dumnezeu trebuie înţeles în lumina unui Hristos viu care a făgăduit că va trimite Duhul Său să ne călăuzească în „tot adevărul” (Ioan 16:13). Fiind o descoperire a adevărului lui Dumnezeu, Biblia trebuie să conţină propriile principii interne de interpretare, care pot fi descoperite studiind modul în care au folosit Scriptura autorii ei şi felul în care au fost călăuziţi de ea când i-au permis să se interpreteze singură.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.6 Puterea transformatoare a Cuvântului – st1 Caracterul unic al Bibliei

Despre autor
-