1.6 Motivaţi de dragoste – st1 „Martorii Mei”

Views


Gabriel Radu 1.6 Motivaţi de dragoste (st1 „Martorii Mei”)

În această săptămână ne concentrăm pe întrebarea: „De ce vorbim despre credinţa noastră? Am descoperit că, pe măsură ce ne împărtăşim credinţa, avem bucuria de a fi colaboratori cu Dumnezeu în lucrarea Lui pentru lume. Mărturia noastră despre dragostea Lui le oferă oamenilor ocazii mai mari de salvare, deoarece ei pot vedea mai clar harul şi adevărul Său.

În acelaşi timp, acesta este şi unul dintre mijloacele folosite de Dumnezeu pentru ca noi să creştem spiritual. Dacă nu le spunem şi altora ce a făcut Hristos pentru noi şi nu îi ajutăm, nu avem o viaţă spirituală autentică.

Când vorbim despre iubirea lui Dumnezeu, venim în legătură cu inima Celui care doreşte ca întreaga omenire să fie mântuită. Este un răspuns, o dovadă de ascultare de porunca Sa.

7. Ce l-a motivat pe Pavel să suporte încercări, necazuri şi greutăţi de dragul Evangheliei? Cum poate acelaşi motiv să impulsioneze slujirea noastră pentru Hristos? 2 Corinteni 5:14,15,18-20

Apostolul Pavel a fost motivat de dragoste. Există lucruri pe care le vei face doar din dragoste, din niciun alt motiv. Când declara că „dragostea lui Hristos ne constrânge” (NTR), apostolul rostea un adevăr veşnic. A constrânge înseamnă „a soma, a forţa, a impune”. Dragostea lui Hristos a controlat acţiunile lui Pavel şi i-a motivat mărturia personală. Având un obiectiv care a rezistat în faţa dificultăţilor şi o minte concentrată asupra unui singur ţel, el a vestit planul de mântuire în întreaga lume mediteraneeană.

„Iubirea trebuie să sălăşluiască în inimă. Un creştin adevărat are ca motivaţie a acţiunilor sale ataşamentul profund al inimii faţă de Mântuitorul. Iar din această rădăcină a iubirii sale pentru Hristos izvorăşte atenţia sa faţă de fraţii lui.” – Ellen White, Căminul adventist, p. 425

Când recunoaştem sacrificiul imens pe care Hristos l-a făcut pentru noi, ne simţim copleşiţi de dragostea Sa şi constrânşi să le împărtăşim şi altora ce a făcut El pentru noi.

Meditează la faptul că Acela care a creat toate lucrurile (galaxiile, stelele, ostile îngereşti, întreg cosmosul, alte lumi) a murit pe cruce pentru noi.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.6 Motivaţi de dragoste – st1 „Martorii Mei”

Despre autor
-