Views

Monica Cîrtog & Marius Stancu „1.6 Legea şi Evanghelia (st1 Conflictul cosmic)”

Joi, 5 aprilie – Legea şi Evanghelia

Numele pe care îl purtăm, adventişti de ziua a şaptea, spune foarte multe despre credinţa noastră. Cuvântul „adventişti” face referire la credinţa noastră în a doua venire a lui Isus, un adevăr care există datorită morţii Sale ispăşitoare la prima Sa venire. „Ziua a şaptea” este Sabatul şi se referă în mod direct la credinţa noastră în necesitatea respectării poruncii a patra, iar în mod indirect la păzirea tuturor Celor Zece Porunci. Numele nostru reflectă, aşadar, două componente esenţiale şi inseparabile ale adevărului prezent: Legea şi Evanghelia.

5. Care este relaţia dintre Lege şi Evanghelie? Ieremia 44:23; Romani 3:20-26; Romani 7:7

Evanghelia este vestea bună că, prin credinţa în lucrarea îndeplinită de Hristos pentru noi la cruce, putem primi iertare pentru păcatele noastre, pentru încălcarea Legii lui Dumnezeu. De asemenea, este vestea bună că putem primi puterea de a asculta de toată Legea Sa.

În zilele de la sfârşit, când marea luptă se intensifică, poporul lui Dumnezeu este identificat prin acest element aparte al păzirii Legii.

6. Cum exprimă Apocalipsa 14:12 legătura dintre Lege şi Evanghelie?

Noi credem în necesitatea ascultării de Legea lui Dumnezeu. Cum le putem arăta altora că ascultarea de Lege nu înseamnă legalism, ci este rodul firesc al iubirii pentru Dumnezeu şi al mântuirii? Ce ajutor ne oferă textele din Deuteronomul 11:1 şi 1 Ioan 5:3?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/conflictul-cosmic/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

1.6 Legea şi Evanghelia (st1 Conflictul cosmic)

Despre autor
-