1.4 Odihna în Vechiul Testament – st1 Viaţa într-o societate de tipul 24/7

Views


Cristina si Petrisor 1.4 Odihna în Vechiul Testament (st1 Viaţa într-o societate de tipul 24/7)

Cu toate că Dumnezeu ne-a creat pentru activitate, ea trebuie să fie întreruptă de odihnă. Vechiul Testament ebraic include mai mulţi termeni care exprimă ideea de odihnă. În descrierea pe care Geneza 2:2,3 o face despre Dumnezeu, care Se odihneşte în ziua a şaptea creată de curând, se foloseşte verbul shabbat, „a înceta munca, a se odihni, a-şi lua o vacanţă”. Aceasta este forma verbală a substantivului „Sabat”. Acelaşi verb este folosit în Exodul 5:5 la forma cauzativă şi este tradus cu „a face/determina pe cineva să se odihnească” de munca sa. Faraonul cel mânios îl acuză pe Moise că „îl [face] să-şi înceteze lucrările”.

În porunca a patra a Decalogului, actul odihnei lui Dumnezeu din ziua a şaptea este exprimat prin forma verbală ebraică nuakh (Exodul 20:11; Deuteronomul 5:14). Verbul este tradus cu „a se odihni” în Iov 3:13 sau, în sens figurat, cu „a aşeza”, cu referire la chivotul legământului din Numeri 10:36. În 2 împăraţi 2:15 se precizează că duhul lui Ilie „a venit” [în engl. „s-a odihnit”] peste Elisei.

O altă formă verbală importantă este shaqat, „a se odihni, a primi alinare, a fi liniştit”. Se foloseşte în Iosua 11:23, unde se spune că ţara s-a odihnit de război după cucerirea iniţială a lui Iosua. Termenul apare deseori cu sensul de „pace” în cărţile Iosua şi Judecătorii.

Şi verbul raga’ este folosit pentru a exprima ideea de odihnă. În avertizările din Deuteronomul cu privire la neascultare, Dumnezeu le spune copiilor lui Israel că nu vor găsi odihnă în exil (Deuteronomul 28:65). Acelaşi verb apare şi la forma cauzativă, în Ieremia 50:34, descriind incapacitatea de a oferi odihnă.

5. Despre ce fel de odihnă se vorbeşte în Deuteronomul 31:16 („vei adormi”) şi în 2 Samuel 7:12 („vei fi culcat”)?

Ambele versete folosesc o expresie idiomatică derivată din verbul shakab şi care înseamnă „a se întinde, a dormi”. În legământul pe care îl face cu David, Dumnezeu îi promite viitorului rege al lui Israel: „Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine” (2 Samuel 7:12).

Lunga listă a verbelor ebraice care denotă odihna ne ajută să înţelegem că noţiunea teologică de odihnă nu este legată doar de unul sau două cuvinte specifice. Noi ne odihnim la nivel individual şi la nivel colectiv. Odihna are un impact asupra noastră din punct de vedere fizic, social şi emoţional şi nu se limitează la Sabat.

Negreşit, moartea este un duşman si, într-o zi, va fi nimicită. Oricât de mult i-am jeli pe morţii noştri şi le-am duce lipsa, de ce este încurajator să ştim că ei se odihnesc, cel puţin pentru acum?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.4 Odihna în Vechiul Testament – st1 Viaţa într-o societate de tipul 24/7

Despre autor
-