1.2 Ocazii de a fi mântuiţi – st1 „Martorii Mei”

Views


Gabriel Radu 1.2 Ocazii de a fi mântuiţi (st1 „Martorii Mei”)

Dumnezeu le oferă zilnic oamenilor de pretutindeni ocazii de a-L cunoaşte. El le mişcă inima prin intermediul Duhului Sfânt. Dumnezeu Se descoperă pe Sine în frumuseţea şi complexitatea lumii naturale. Vastitatea, ordinea şi simetria universului vorbesc despre un Dumnezeu infinit, care are o înţelepciune nelimitată şi o putere infinită. El potriveşte circumstanţele în viaţa noastră ca să ne atragă la Sine.

Deşi Dumnezeu ni Se descoperă prin lucrarea Duhului Sfânt, prin splendoarea naturii şi prin actele providenţiale, cea mai clară descoperire a iubirii Sale se găseşte în viaţa şi în slujirea lui Isus Hristos. Când le vorbim altora despre El, le oferim cea mai bună oportunitate de a fi salvaţi.

1. Ce ne învaţă Evanghelia după Luca despre scopul venirii lui Hristos pe pământ? Cum conlucrăm cu Hristos în lucrarea Sa de salvare a celor pierduţi? Luca 19:10; Compară cu Iacov 5:19,20

Iacov spune: „Cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte” (Iacov 5:20). Cartea Romani explică mai amănunţit această idee. În capitolele 1 şi 2 din Romani se arată că, fără Hristos, atât cei dintre neamuri care au văzut descoperirea lui Dumnezeu în natură, cât şi evreii care au primit revelaţia profetică a lui Dumnezeu în Scriptură sunt pierduţi. În Romani 3-5, apostolul ne dezvăluie că mântuirea vine prin har, doar prin credinţă. În Romani 6-8, el arată că harul care îl îndreptăţeşte pe orice credincios îl şi sfinţeşte. În Romani 10, Pavel afirmă: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (vers. 13), subliniind apoi faptul că nimeni nu poate chema dacă nu a crezut, iar oamenii nu pot crede dacă nu au auzit şi nu pot auzi decât dacă le spune cineva. Noi suntem verigi de legătură în planul de mântuire ca să ajungem cu vestea Evangheliei la oamenii pierduţi.

Care este rolul nostru în planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor? Gândeşte-te câţi au auzit Evanghelia de pe buzele tale.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.2 Ocazii de a fi mântuiţi – st1 „Martorii Mei”

Despre autor
-