1.2 Întoarcerea primului grup de exilaţi – st1  Să înţelegem istoria: Zorobabel şi Ezra

Views


Nina si Raul Nitu 1.2 Întoarcerea primului grup de exilaţi (st1 Să înţelegem istoria: Zorobabel şi Ezr)

1. Când s-a întors primul grup de exilaţi? Ce profeţie s-a împlinit prin această întoarcere? Ieremia 25:11,12; Ieremia 29:10; Daniel 9:1,2

Domnul a lucrat la inima lui Cirus, făcându-l să permită întoarcerea iudeilor, ca împlinire a profeţiei lui Ieremia. Acest profet scrisese că ţara va rămâne pustie timp de şaptezeci de ani sub domnia babiloniană (acest lucru s-a întâmplat din 606/605 î.Hr. până în 537/536 î.Hr.), dar atunci Domnul a deschis uşa pentru întoarcerea captivilor. Studiind scrierile lui Ieremia, Daniel şi-a dat seama că sosise timpul ca acea făgăduinţă să se împlinească.

În Daniel 9, citim că profetul era neliniştit – cei şaptezeci de ani aproape trecuseră şi nu se vedea nicio schimbare, iar Imperiul Persan se ridicase la putere. El s-a tânguit şi s-a întors către Dumnezeu, cerând har şi împlinirea făgăduinţelor Sale. În acelaşi capitol (vers. 24-27), vedem că Dumnezeu l-a asigurat pe Daniel că El veghea asupra tuturor lucrurilor şi că avea un plan pentru viitor, cu un Eliberator care avea să moară pentru popor pentru a aduce ispăşire de păcate, neprihănire şi pentru a împlini sistemul de jertfe. De fapt, Dumnezeu spunea: „Daniele, nu te îngrijora căci adevăratul Eliberator (Isus) va veni cu siguranţă şi vă voi scăpa.” La scurtă vreme, Domnul a lucrat la inima lui Cirus, împăratul Persiei, care a poruncit să fie eliberaţi captivii. Dumnezeu întotdeauna Îşi împlineşte făgăduinţele (vezi Daniel 10 despre intervenţia Sa pentru a asigura prosperitatea celor din poporul Său în ţara lor).

Ezra 1 ne prezintă proclamaţia lui Cirus – poporul Israel era liber să se întoarcă la Ierusalim şi să construiască templul. Porunca a fost dată cândva între anii 539 şi 537 î.Hr. Cirus nu doar i-a lăsat să plece, ci s-a asigurat că poporul se întorcea cu daruri, cu vasele originale din templu, care fuseseră luate de Nebucadneţar. Acest episod ne aminteşte de ieşirea israeliţilor din Egipt în urmă cu mulţi ani, când Dumnezeu a mişcat inimile egiptenilor care le-au dat daruri înainte de plecare. Primul grup care urma să se întoarcă în Iuda era în jur de cincizeci de mii de oameni, probabil şi femei şi copii din alte teritorii.

Ce alte profeţii istorice s-au împlinit exact aşa cum a fost scris în Cuvânt? Ştiind că Dumnezeu cunoaşte viitorul şi conduce istoria, ne putem încrede pe deplin în făgăduinţele Sale.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/

1.2 Întoarcerea primului grup de exilaţi – st1 Să înţelegem istoria: Zorobabel şi Ezra

Despre autor
-