1.2 Cuvântul viu al lui Dumnezeu – st1 Caracterul unic al Bibliei

Views


Gabriel Radu 1.2 Cuvântul viu al lui Dumnezeu (st1 Caracterul unic al Bibliei)

Chiar înainte de moartea sa, Moise, autorul primelor cinci cărţi ale Bibliei, prezintă înaintea poporului o cântare (Deuteronomul 31:30; 32:1-43).

1. Cum descrie Moise Cuvântul lui Dumnezeu şi puterea sa în viaţa evreilor care erau chiar la hotarul ţării făgăduite? Deuteronomul 32:45-47

În aceste ultime cuvinte ale lui Moise găsim un îndemn puternic. Cerându-le să-şi „pună la inimă” cuvintele pe care Dumnezeu li le transmisese prin el, Moise dorea să scoată în evidenţă faptul că privirea israeliţilor trebuia să rămână aţintită spre Dumnezeu şi spre voia Lui pentru viaţa lor. Învăţându-i aceste cuvinte şi pe copii, fiecare generaţie urma să transmită mai departe planul mântuirii prezentat de Dumnezeu prin legământ. Ei nu trebuiau să aleagă la care cuvinte să ia seama, ci să păzească sau să asculte de „toate cuvintele legii acesteia” (vers. 46).

La sfârşitul istoriei acestui pământ, Dumnezeu va avea un popor care va rămâne credincios întregii Scripturi, adică va păzi poruncile lui Dumnezeu şi va avea credinţa lui Isus (Apocalipsa 12:17). Aceşti oameni vor rămâne credincioşi învăţăturilor Bibliei, căci ea asigură nu doar viaţă din belşug pe acest pământ, ci un destin veşnic în casa pe care Isus o pregăteşte pentru noi (Ioan 14:1-3).

2. Ce legătură este între Cuvântul care S-a făcut trup şi revelaţia şi inspiraţia Scripturii? Ioan 1:1-5,14; 14:6

Întreaga Scriptură vorbeşte despre Isus. Venirea Lui în trup ca Mesia a fost împlinirea făgăduinţelor din Vechiul Testament. În faptul că El a trăit, a murit, a înviat şi S-a înălţat la cer nu avem doar confirmarea Scripturii, ci, chiar mai mult, avem marea făgăduinţă a vieţii veşnice într-o existenţă cu totul nouă.

Citeşte din nou Deuteronomul 32:47. Cum ai trăit personal adevărul care spune că ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu „nu este un lucru fără însemnătate”? De ce credinţa în Dumnezeu şi ascultarea de Cuvântul Său nu sunt în zadar?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.2 Cuvântul viu al lui Dumnezeu – st1 Caracterul unic al Bibliei

Despre autor
-