Views

Monica Cîrtog & Marius Stancu „1.2 Căderea unei fiinţe desăvârşite (st1 Conflictul cosmic)”

Duminică, 1 aprilie – Căderea unei fiinţe desăvârşite

Din moment ce disputa cosmică constituie concepţia-cadru a Bibliei despre lume şi viaţă, se ridică o serie de întrebări. O întrebare importantă este: Cum a început totul? Dacă universul a fost creat de un Dumnezeu iubitor, atunci concluzia logică este că răul, violenţa şi conflictul nu au existat iniţial în cele create de El. Lupta trebuie să fi apărut separat de lucrarea Sa de la început şi, în mod categoric, nu a fost rezultatul necesar al acesteia. Totuşi ea este o realitate prezentă şi noi toţi participăm la ea.

1. Ce ne spun următoarele pasaje despre căderea lui Lucifer şi despre apariţia răului? Ezechiel 28:1,2,11-17; Isaia 14:12-14

Lucifer era o fiinţă desăvârşită care locuia în cer. Cum a apărut nelegiuirea în el, dacă trăia într-un asemenea mediu? Nu ştim. Poate că de aceea vorbeşte Biblia despre „taina fărădelegii” (2 Tesaloniceni 2:7).

În afara realităţii voinţei libere cu care Dumnezeu Şi-a înzestrat toate fiinţele inteligente, nu există vreo altă explicaţie pentru căderea lui Lucifer. Ellen G. White face o afirmaţie profundă: „Este imposibil să explicăm originea păcatului şi să găsim un motiv pentru existenţa lui. (…) Păcatul este un intrus, pentru a cărui existenţă nu se poate găsi niciun motiv. Este misterios, inexplicabil. A-l scuza înseamnă a-l apăra. Dacă s-ar putea găsi vreo justificare sau vreo cauză a existenţei lui, ar înceta să mai fie păcat.” (Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 405)

Înlocuieşte cuvântul „păcat” cu cuvântul „rău”, şi declaraţia este la fel de valabilă: Este imposibil să explicăm originea răului şi să găsim un motiv pentru existenţa lui. Răul este un intrus, pentru a cărui existenţă nu se poate găsi niciun motiv. Este misterios, inexplicabil. A-l scuza înseamnă a-l apăra. Dacă s-ar putea găsi vreo justificare a existenţei lui, ar înceta să mai fie rău.

Gândeşte-te la experienţele pe care le-ai avut în legătură cu liberul-arbitru. Ce putem face pentru a fi mai atenţi atunci când luăm decizii şi ne folosim liberul-arbitru?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/conflictul-cosmic/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

1.2 Căderea unei fiinţe desăvârşite (st1 Conflictul cosmic)

Despre autor
-